VAMK – Kaikki meistä

Laadukas toiminta

Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on tarjota sekä opiskelijoille että henkilökunnalle hyvä työskentely-ympäristö sekä toimia alueen elinkeinoelämän kumppanina osaamisen edistämiseksi. Laatu kuuluu jokaiselle ja se on osa jokaisen VAMKilaisen työpäivää – opiskelijan, opettajan, tutkimus- ja kehityshankkeissa toimivan henkilöstön, tukipalveluhenkilöstön ja talon johdon.

Koulutuksen kehittämiseksi saamme opiskelijoilta palautetta yksittäisistä opintojaksoista sekä koko koulutusohjelmasta. Työelämän edustajat vaikuttavat koulutuksen suunnitteluun tiiviin opinnäytetyö- ja harjoitteluyhteistyön kautta ja työelämälle merkittäviä asioita käsitellään jokaisen koulutusalan omissa neuvottelukunnissa. Opetuksen kehittämiseksi myös jokaisella opettajalla on mahdollisuus kansainväliseen ja kotimaiseen verkostoitumiseen, projektitoimintaan ja lisäkoulutukseen. Ylin johto toimii laatutyön ohjausryhmänä ja päättää laatupolitiikan sisällöstä ja merkittävistä laatuun vaikuttavista linjauksista. Jatkuvaan toiminnan parantamiseen pyrimme itsearvioinneilla ja johdon katselmuksilla.

Laadunhallinnan keskeinen sisältö on kaikkien VAMKilaisten käytössä sähköisenä toimintakäsikirjana, jossa tavoitteet, toiminnot ja toimijat sekä heidän vastuunsa ovat konkreettisesti ja selkeästi määriteltyinä. Toimintasuunnitelmat, prosessikuvaukset ja palautejärjestelmät sekä määräajoin tehtävät itsearvioinnit kytkevät laatujärjestelmän korkeakoulun tavoitteisiin, toimintaan ja toiminnanohjaukseen.

Vaasan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmä läpäisi Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman laatujärjestelmän kansainvälisen auditoinnin vuonna 2015 ja auditointi on voimassa kuusi vuotta. Suomessa Korkeakoulujen arviointineuvosto toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa ja näin kehittää korkeakoulutuksen laatua.

KARVI_AUDITOITU_neliö_sininen.png

Vuonna 2015 laatujärjestelmämme läpäisi kansainvälisen arvioinnin. Vahvuuksiamme ovat muun muassa selkeät strategiset tavoitteet, monipuoliset arviointiprosessit sekä henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen.