VAMK - Kaikki meistä

VAMK – Kaikki meistä

Monialainen ja kansainvälinen

VAMK kouluttaa työelämän vaativiin tarpeisiin insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia, sosionomeja ja terveydenhoitajia suomen ja englannin kielellä. Vahvuuksiamme ovat energiateknologian ja kansainvälisen liiketoiminnan osaaminen kiinteässä yhteistyössä alueen työelämään. Uudistamme kaikkien alojemme opetussisällöt yhteistyössä alueen työelämän kanssa vuoteen 2018 mennessä.

Opiskelijoita VAMKissa on 3250, joista monimuoto-opiskelijoita on 600. Henkilöstöä on noin 200.

Vahvuuksiamme ovat energiateknologia ja kansainvälinen liiketoiminta, joissa teemme kiinteää yhteistyötä Vaasan seudun energiakeskittymän kanssa.