Yritysklinikka

Yritysklinikasta apua uuden toimintakonseptin kehittämiseksi

Vaasanseudun Urheiluhallit on Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistama kuntayhtymä, joka hallinnoi kahta urheilulaitosta, Botniahallia ja Vaasa Areenaa. Botniahalli on tällä hetkellä Pohjoismaiden suurin sisäurheiluhalli ja Vaasa Arena on kolmen jään jääurheilukeskus. Leena Ollila toimii kuntayhtymän johtajana.

Muutama vuosi sitten Vaasanseudun Urheiluhallit lanseerasi Botniahallin Terveysliikuntakeskuksen ja lähti tuotteistamaan liikuntapalveluja ihan tavallisille ihmisille sekä yrityksille virkistys- ja tyky-päivien kautta. Tämän tueksi yritys halusi toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyn. Ensimmäinen kysely toteutettiin Yritysklinikan avustuksella kolme vuotta sitten, ja siihen oltiin erittäin tyytyväisiä.

– Saimme tosi hyvin tietoa ja kehitysehdotuksia. Koska tämä on meille helppo ja suhteellisen edullinen tapa kerätä tietoa, niin päätimme, että toteutamme tutkimuksen vuosittain, Leena kertoo.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella muutoksia toimintatapoihin

Uusi toimintakonsepti, Terveysliikuntakeskus, toi toimintaan paljon haasteita, joten asiakastyytyväisyyskyselyllä haettiin kehityskohtia.

– Haimme ihan konkreettisia asioita, joissa voisimme mahdollisesti kehittyä eteenpäin, Leena toteaa.

Konkreettisiksi kehityskohteiksi nousivat esimerkiksi siivous ja kuntayhtymän Internet-sivut. Palaute Internet-sivuista oli, että asiakas ei löydä sieltä tarvitsemaansa tietoa, ja sivuilla on liikaa informaatiota sekaisin. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksena yrityksessä käynnistettiin projekti, jossa sivut tehdään kokonaan uusiksi.

Nyt kun molemmissa halleissa käy yhä enemmän yritysasiakkaita, asettaa se siivouksen tasolle ihan erilaiset kriteerit, kuin mitä urheiluseurat vaativat. Siivouksesta saatu palaute oli huonoa aiemmassa kyselyssä, jonka jälkeen toimintatapaa muutettiin.

– Teimme strategisia päätöksiä siivoukseen ja siihen satsattiin kunnolla, ja nyt kun projekti toteutettiin uudestaan, oli palaute tällä kertaa positiivista, Leena myhäilee.

Opiskelijat tekivät työnsä hyvin

Leenan mukaan opiskelijoiden kanssa työskentely sujui vaivattomasti ja heistä huomasi, että he halusivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Leena iloitsee siitä, että opiskelijoille jäi mieleen Terveysliikuntakeskuksen tuotekuva, kotimainen mansikka. Mansikka komeili myös opiskelijoiden työstämissä tutkimusraporteissa sekä esittelytilaisuudessa, jossa tutkimuksen tuloksia ja kehitysideoita selostettiin tilaajalle.

Urheiluhallit aikoo ehdottomasti jatkaa yhteistyötä Yritysklinikan kanssa vuosittain. Tällöin yrityksellä on mahdollisuus verrata tuloksia aikaisempiin vuosiin.

– Haluamme tietää, teemmekö oikeita asioita jatkossakin, Leena sanoo.

http://www.botniarenas.com/

Back