Yritysklinikka

Ympäristöteknologian opiskelijoista apua Stormossenin jäteneuvontaan

Stormossen on seitsemän kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Ira Kekarainen toimii yhtiössä jäteneuvojana, ja hänen päätehtävänsä on huolehtia siitä, että ihmiset lajittelevat jätteensä oikein.

Stormossen kokee, että ala-asteille ja peruskouluihin on järkevää suunnata lajitteluneuvontaa, koska peruslajittelu on aika yksinkertaista. Lajittelu on helppo oppia jo heti nuorena.

Stormossenin ongelma oli, että heillä on yksi jäteneuvoja ja 100 000 ihmistä, joille jätteidenlajittelua tulisi neuvoa.

– On selvää, että yhtälö on aika mahdoton, näin ollen lisäneuvojista olisi apua, Ira toteaa.

Jäteneuvojapulaan löytyi ratkaisu Yritysklinikasta

Stormossen otti jäteneuvontaan mukaan toisen vuoden ympäristöteknologianopiskelijoita, koska heillä on jo taustatietoa ja osaamista, jota hyödyntää käytäntöön.

– Opiskelijat saivat itse hakeutua tähän projektiin mukaan, joten he olivat siten motivoituneita työntekoon, Ira sanoo.

Stormossen koulutti opiskelijat itse, jonka jälkeen he kävivät itsenäisesti antamassa jäteneuvontaa kouluilla.

– Hyödyimme paljon, kun pystyimme neuvomaan suurempaa oppilasmäärää, Ira kertoo.

Opiskelijoille projektiin kuului perehtyminen jätehuoltoon, kuusi itsenäisesti pidettävää jäteneuvontatuntia ja loppuraportti siitä, missä he ovat käyneet, ja miten he onnistuivat.

Yhteistyö Yritysklinikan kanssa jatkuu vuosittain

Ensimmäinen jäteneuvontaprojekti toteutettiin syksyllä 2007 ja se uusittiin syksyllä 2008. Vuosi 2009 pidettiin taukoa yhteistyössä, koska Ira oli äitiyslomalla. Jatkossa tarvitaan taas uusia jäteneuvojia Yritysklinikasta. Jätteiden lajittelu tulee muuttumaan uuden jätteenpolttolaitoksen myötä, joka on käytössä 2013. Uusien lajittelusääntöjen tullessa voimaan on entistä tärkeämpää panostaa jäteneuvontaan.

http://www.stormossen.fi/

Back