Yritysklinikka

Laihialaisille yrityksille apua kehittämiseen Yritysklinikasta

Esa Ala-Sihto on Laihian kunnan maaseutusihteeri, ja hän vastaa elinkeinoasioista yhteistyössä VASEKin kanssa, päätehtävänään maatilojen EU-tukiasiat. VASEK eli Vaasanseudun Kehitys Oy on Vaasan seudun kuntien omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. VASEK on myös Yritysklinikan tärkeä yhteistyökumppani. VASEKin yritysasiamiehen kautta alkoi Yritysklinikan ja Laihian kunnan välinen projekti.

Asiakastyytyväisyyskysely laihialaisille kunnan palveluista

Laihian kunta teetti Yritysklinikassa asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa oli mukana 11 laihialaista yritystä.

– Tarkoitus oli kartoittaa, kuinka paljon laihialaiset käyttävät oman kuntansa palveluja, miten tyytyväisiä he ovat palveluihin ja mitä he toivoisivat palveluilta, Esa kertoo.

Huomiota kiinnitettiin etenkin pieniin yrityksiin, joiden omistajat alkavat olla eläkeiässä. Kysely lähetettiin kirjekyselynä kaikkiin Laihian kotitalouksiin. Opiskelijat kirjasivat vastaukset, analysoivat ne, ja kirjoittivat niistä raportin.

– Tuloksista oli varmasti suurin hyöty palvelun tarjoajille, jotka pystyvät reagoimaan nopeasti saamaansa palautteeseen, Esa sanoo.

Itse Laihian kunnalle tuloksien hyödyn näkyminen vie enemmän aikaa, mutta aineistoa pystytään kuitenkin jo hyödyntämään. Lisäksi kysely on toteutettu aikaisemminkin samalla konseptilla vuonna 2003, joten yritykset saivat myös verrata tuloksia ja tarkastella omaa kehittymistään.

Opiskelijat tekevät hyvää työtä

Esan mielestä tilaajan kannalta oppilastyöt ovat hyviä, koska opiskelijat pureutuvat niissä syvälle aiheeseen. Opiskelijoille on myös tärkeää oppia kyseiset asiat, jolloin ne myös tehdään kunnolla. Lisäksi opiskelijatöissä saa usein useamman henkilön näkökulmaa asioihin.

Laihian kunta aikoo jatkossakin käyttää Yritysklinikan palveluja

– Kyllä varmasti kyselyjä tullaan määräajoin tekemään, ja jatkossa saattaisi olla uusikin toimeksianto tulossa, esimerkiksi meidän Laihialaisuus-teeman puitteissa, Esa miettii.

http://www.laihia.fi

http://www.vasek.fi

Back