Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän kehittäjä

VAMK palvelee työelämää tehokkaasti varmistamalla opiskelijoidensa ja opettajiensa tasokkaan, monialaisen käytännön ja teoreettisen osaamisen sekä huolehtimalla työelämän tarpeisiin nopeasti joustavasta soveltavasta tutkimus- ja palvelutoiminnasta.

Vakiintunut yhteys työelämään on olennainen osa VAMKin toimintaa. Kehitämme koulutusohjelmiamme, kartoitamme opintoja tukevia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita sekä teemme soveltavaa tutkimus- ja palvelutoimintaa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulu tutkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia. Opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, ammattikorkeakoulu saa tärkeää ajantasaista palautetta ja tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoita innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Työelämän kilpailukykyä edistämme tehokkaasti myös erilaisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, palvelutoiminnalla sekä räätälöidyillä täydennyskoulutuksilla. Asiantuntijapalveluiden lisäksi VAMKin ajantasaiset laitteet ja tutkimustilat hyödyttävät yhteistyökumppaneitamme käytännön sovellusten käyttöönotossa tai testaamisessa.

"Oikealla asenteella kansainvälisiin tehtäviin"

Wärtsilä ja VAMK ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, ja kehitteillä on jatkuvasti uusia käytäntöjä kumppanuuden syventämiseksi. Pauliina Palomäki on työskennellyt toistakymmentä vuotta kansainvälisissä myynnin sekä tietohallinnon organisaatioissa. Nykyään Palomäki vastaa globaalisti muun muassa nelitahtimoottoreiden myyntimahdollisuuksien kartoittamisesta ja analyyseistä, mikä vaati vahvaa verkostoitumista alan toimijoiden kanssa.

"PK-sektori arvostaa tradenomien asennetta työhön"

Vaasan Yrittäjät ry ja Vamk ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo useita vuosia. Yrittäjäjärjestö on esimerkiksi tarjonnut Vamk-opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Toimitusjohtaja Tuula Töyli on tyytyväinen yhteistyökumppaniinsa.