Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelutapa ja opetussuunnitelma

Katso liiketalouden opetussuunnitelma LT-2017.

www_JanneMartikainen_vaaka.jpg

Tradenomiksi opiskelevan Jannen mielestä koulutusohjelman opettavaisuutta kuvaa hyvin lähes koko lukuvuoden kestävä projekti, jossa paneudutaan oman yrityksen perustamiseen.

hae-vamkiin_2.png

Tradenomiopinnot valmentavat aitoihin haasteisiin

VAMKin tradenomiopinnot painottavat kansainvälisyyttä ja työelämälähtöisyyttä. Opiskelussa teoria kytkeytyy käytäntöön aidoissa työelämän haasteissa, joita opiskelijat pääsevät ratkomaan. Tradenomiopintoihin sisällytetyillä työelämän toimeksiannoilla toteutetaan ohjaavien opettajien tuella tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä erityisesti Vaasan alueen yrityksille. Opiskelijat ovat olleet mukana muun muassa suunnittelemassa liikeideoita vaasalaisille kauppakeskuksille sekä Ideapark-liikekaupungille.

Vaasan ammattikorkeakoulu on siirtynyt vaiheittain oppimisperustaiseen opetussuunnitelmaan. Tämän opiskelijakeskeisen opetuksen lähtökohtana on oppimistulosten ja osaamisen kokonaisuus irrallisten opintojaksojen suorittamisen sijaan. Laajojen osaamiskokonaisuuksien avulla opiskelija voi helpommin hahmottaa oman osaamisensa kehittymistä ja myös itse edistää ja vaikuttaa osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelija kehittyy aloittelijasta harjoittelijaksi ja syventävien opintojen myötä opintojen loppupuolella ammattilaisesta asiantuntijaksi. Opinnot rakentuvat laajemmista työelämälähtöisistä osaamisperustaisista juonteista, joissa yleiset ja ammatilliset kompetenssit eli osaaminen nivoutuvat yhteen ja varmistavat ammatissa tarvittavat tiedot, taidot, osaamisen, asenteen ja ymmärryksen.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

  • itsensä kehittäminen
  • eettinen osaaminen
  • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
  • kehittämisosaaminen
  • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
  • kansainvälisyysosaaminen

Yleisten kompetenssien lisäksi jokaisella koulutusohjelmalla on 4-7 ammatillista kompetenssia, jotka pohjautuvat valtakunnallisiin alakohtaisiin kompetensseihin sekä alueellisiin ammattiopintojen painoalueisiin.