Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Liiketalouden yksikkö

VAMKista valmistuvan liiketalouden tradenomin osaamista voidaan hyödyntää usealla alalla. Koulutuksemme antaa monipuoliset valmiudet niin yrittäjyyteen kuin toisen palvelukseen yksityisellä ja julkisella sektorilla. Erityisesti kansainvälisen ja vientivetoisen Vaasan alueen työnantajat arvostavat kielitaitoisia tradenomejamme, joilla on liiketalouden vankka perusosaaminen.

Vaasassa kaupallisella koulutuksella ja kielikylpyopetuksella on yli satavuotiset perinteet. Tänään VAMKin liiketalouden koulutuksissa ahkeroi lähes 1300 tradenomiopiskelijaa suomen ja englannin kielellä. Liiketalouden opetustilat sijaitsevat Palosaaren korkeakoulukampuksella, jossa opiskelee suurin osa Vaasan lähes 13 000 korkeakouluopiskelijasta.

Opiskelussa tähdennetään yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. Käytäntöön painottuvat perus- ja ammattiopinnot, työharjoittelu ja noin puolitoista vuotta kestävät suuntaavat opinnot valmentavat opiskelijaa työelämän haasteisiin.

Ilmapiiri liiketalouden osastolla on kansainvälinen, opiskelutarjonta koostuu suomen- ja englanninkielisistä koulutuksista. Monikielinen opiskelu on mahdollista koulutuksesta riippumatta. Myös opiskelijavaihto on olennainen osa aidosti kansainvälistä toimintaa, minkä lisäksi yksikön opettajakuntaan kuuluu ulkomaalaisia opettajia.

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu
Liiketalous
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin: +358 207 663 300
Faksi: +358 207 663 628 
Sähköposti: info@vamk.fi