Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Ala ja ammatit

Liiketalouden koulutuksesta opiskelijat työllistyvät suuntautumisvaihtoehdon perusteella erilaisiin markkinoinnin, kansainvälisen markkinoinnin, markkinointiviestinnän, viennin ja tuonnin, huolinnan, taloushallinnon sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen sekä julkis- ja oikeushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtäviin.

Opiskelijoidemme tekemällä videolla mainostoimistossa työskentelevä Mikko Vartiainen kertoo, minkälaisiin tehtäviin työharjoittelussa voi päästä syventymään.

Tradenomien työllisyystilanne

Tradenomeja on työelämässä yhteensä noin 35 000. Työllisyystilanne on tyydyttävä. 2000-luvulla työttömyysaste on ollut noin 5-7 prosenttia, mutta kilpailu koulutusta vastaavista tehtävistä jatkuu voimakkaana.

Kaupallisen alan työllisyyteen vaikuttavat herkästi kansantalouden yleinen kehitys sekä viennin, tuonnin ja kulutuksen muutokset, kuten myös tieto- ja viestintätekniikan kehitys. Kaupan ja hallinnon ala on nykyään entistä enemmän sidoksissa maailmantalouden ja lähialueiden suhdanteisiin.

Työllisyysnäkymät

Yritysten keskittyessä omaan ydinosaamiseensa niiden hallinnollisia tehtäviä ja muita sisäisiä palveluja ulkoistetaan, jolloin syntyy uusia työpaikkoja tällaisia palveluja tarjoaviin yrityksiin sekä mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan aloittamiseen. Liike-elämää tukeviin työtehtäviin ja ammatteihin tarvitaan jatkuvasti ammattitaitoista, alan tutkinnon suorittanutta työvoimaa, jolla on monialaista osaamista.

www_Henri.jpg

Henri oli työharjoittelussa tilitoimistossa ja perusti valmistuttuaan oman yrityksen. Lue, mitä Henri kertoo liiketalouden opinnoistaan VAMKissa täältä.

Työelämän vaatimukset

Tradenomilla on

  • laaja-alainen ammatillinen osaaminen: käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet hallinnon ja kaupan alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten.
  • hyvät viestintätaidot
  • hyvä kielitaito
  • edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen

Työnantajat odottavat tradenomeilta erityisesti ammatillista perusosaamista, oma-aloitteisuutta, tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, tietoteknisiä valmiuksia ja tiedonhankintataitoja. Suurta merkitystä urakehitykselle on henkilökohtaisilla luonteenpiirteillä, työkokemuksella sekä työssä hankitulla erityisosaamisella. Kaikissa liiketalouden työtehtävissä korostuvat myös taloudellinen ajattelu, palveluhenkisyys ja vuorovaikutus sekä usein myös kansainvälisyys. (Lähteet: www.tradenomiliitto.fi, www.ammattinetti.fi)

Vaasan kaupungin markkinointipäällikkö Rita Kuha kertoo, millaisia ominaisuuksia markkinointiin erikoistuneelta tradenomilta odotetaan. Katso liiketalouden opiskelijoiden tekemä video!