Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Liiketalouden koulutus

Tradenomi (AMK), liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op – 3,5 vuotta

hae-vamkiin_2.png

Liiketalouden koulutus antaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kansainvälisen elinkeinoelämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Liiketalouden tutkinto on monipuolinen ja antaa hyvän pohjan kansainvälistyvään työelämään: opintoihin sisältyy englanninkielisiä opintojaksoja, lisäksi kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus vaihto-opintoihin tai harjoitteluun ulkomailla. Myös yhteistyö yrityselämän kanssa on tiivistä.

Liiketalouden lehtori Heidi Hellström kertoo, millaisia projekteja yrityksille tradenomiopiskelijoiden kanssa on tehty. (Huom. Videossa mainittua matkailun suuntautumista ei enää järjestetä.)

myos_monimuoto-opintoina.png

Liiketalouden opinnot VAMKissa

Vaasan seudun kansainvälinen ja vientipainotteinen liike-elämä on huomioitu vahvasti liiketalouden opinnoissamme. Tiivis yhteistyö alueen työelämän kanssa on tärkeä osa opintoja: liiketalouden opiskelijat pääsevätkin jo opiskeluaikana ratkomaan työelämältä saatuja, aitoja käytännön toimeksiantoja tehtävien ja projektitöiden avulla.

Perus- ja ammattiopinnot
Liiketalous

  • Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys, henkilöstö ja johtaminen, viestintä, tutkimusmenetelmät,
    markkinointi, taloushallinto, yritystoiminta ja oikeusnormit.

www_opiskelu12.jpg

Liiketalouden opiskelijoilla on mahdollistua erikoistua markkinointiin, kansainväliseen kauppaan, taloushallintoon tai oikeushallintoon.

Suuntaavat ammattiopinnot
Liiketalous

  • Markkinointi: markkinointi kuluttajille, informaatio ja suunnittelu sekä markkinoinnin erityisalueet.
  • Kansainvälinen kauppa: kansainvälinen markkinointi, kansainvälinen kauppa sekä kansainvälinen yritystoiminta.
  • Taloushallinto: laskentatoimen ja verotuksen erityiskysymyksiä, sisäinen laskentatoimi sekä taloushallinnon erityisalueet.
  • Oikeushallinto: rikos- ja prosessioikeus sekä ulosotto, yksityisoikeus ja hallinto-oikeus.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op

Aloituspaikat 100

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Marianne Waltermann, Liiketalous

www_liiketalous.jpg

Liiketalouden osaaja on kielitaitoinen, joustava ja valmis oppimaan uutta. Hän hallitsee viestinnän, tietotekniikan ja matemaattisia aineita sekä on yrittäjähenkinen.

hae-vamkiin_2.png