Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Fortbildning och kompletteringsutbildning

Efter YH-examen kan du komplettera ditt kunnande på många olika sätt.

Högre YH-examen

Efter utförd examen och tre års arbetserfarenhet kan du ansöka till en utbildning för att på ca två år avlägga en högre yrkeshögskoleexamen.

Vid Vasa yrkeshögskola erbjuds tre utbildningsprogram som leder till högre yrkeshögskoleexamen:

Specialiseringsutbildningar och fortbildningar

Vid yrkeshögskolan är det möjligt att vid sidan av sitt arbete delta i specialiseringsutbildningar eller annan fortbildning.

Studier vid öppna yrkeshögskolan

Inom ramen för den öppna yrkeshögskolan kan du öka på det kunnande som krävs i arbetslivet eller uppdatera den kunskap som du har skaffat dig genom din tidigare utbildning. Vid den öppna yrkeshögskolan erbjuds studieperioder från nästan alla utbildningsprogram vid Vasa yrkeshögskola. Tilläggsuppgifter >>>

Universitetsstudier

En person som har avlagt en yrkeshögskoleexamen kan fortsätta sina studier även vid ett universitet.