Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Bransch och yrken

Utexaminerade från utbildningsprogrammet för företagsekonomi fungerar, beroende av inriktningsalternativ, som experter och förmän inom marknadsföring, internationell marknadsföring, export och import, spedition samt inom intern och extern redovisning.

Sysselsättningsläget för tradenomer

Det finns sammanlagt ca 35 000 tradenomer i Finland. Sysselsättningsläget är tillfredsställande. De senaste åren har arbetslöshetsgraden legat på ca 5-7 procent, men konkurrensen om tjänster som motsvarar utbildningen är fortsatt stark.

Sysselsättningen inom handelsbranschen påverkas snabbt av den allmänna nationalekonomiska utvecklingen, förändringar i importen och konsumtionen samt även av utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik. Handelsbranschen och förvaltningen är idag ännu känsligare än tidigare för konjunkturerna på världsmarknaden och i närregionerna.

Sysselsättningsutsikter

Då företagen koncentrerar sig på sitt eget kärnkunnande och utkontrakterar administrativa uppgifter och andra interna tjänster uppstår nya arbetsplatser för företag som erbjuder den här typen av tjänster samt möjligheter att etablera ny företagsverksamhet. Yrkeskunniga människor med ett brett kunnande och med examen i branschen behövs ständigt för affärslivets arbetsuppgifter och yrken.

Arbetslivets krav

Tradenomen har

  • en bred yrkeskompetens: praktiska baskunskaper och -färdigheter samt teoretiska grunder som möjliggör arbete med expertuppgifter inom förvaltning och handel
  • goda kommunikationsfärdigheter
  • goda språkkunskaper
  • förutsättningar att följa utvecklingen i branschen och möjlighet till en kontinuerlig vidareutbildning

Arbetsgivarna förväntar sig speciellt en grundläggande yrkeskompetens, initiativförmåga, förmåga till teamarbete och interaktion, färdigheter i informationsteknik samt färdigheter i informationsanskaffning. Stor betydelse för karriärutvecklingen är de personliga karaktärsdragen, arbetserfarenheten samt specialkunnande som förvärvats i arbetet. Viktiga egenskaper i alla arbetsuppgifter i företagsekonomi är även ett ekonomiskt tänkande, serviceanda och förmåga till interaktion samt ofta även internationalism. (Källor: www.tradenomiliitto.fi, www.ammattinetti.fi)