Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tradenomi, AMK

VAMKista valmistuva tradenomi on liiketalouden ammattilainen, jonka osaamista tarvitaan usealla alalla. Meillä voit opiskella tradenomiksi joko liiketalouden tai tietojenkäsittelyn koulutuksissa. Liiketalouden tradenomi työllistyy esimerkiksi seuraavanlaisiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin:

  • markkinointi ja markkinointiviestintä
  • vienti ja tuonti
  • huolinta
  • taloushallinnon ulkoinen ja sisäinen laskentatoimi
  • julkis- ja oikeushallinto

Tutkinnon voi opiskella myös työn ohessa monimuotokoulutuksessamme. Lisäksi jo alan työkokemusta hankkineille tradenomeille on tarjolla liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto.

hae-vamkiin_2.png

Mielenkiintoisia yrityscaseja, vientikaupan käytäntöjä, kansainvälistä seuraa... Katso, mitä muuta tradenomiopintoihin sisältyy. (Huom. videossa mainittua matkailun suuntautumista ei enää järjestetä.)

myos_monimuoto-opintoina.png

Monipuolinen tradenomi

Liiketalouden tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja opiskelu tradenomiksi kestää noin 3,5 vuotta. Käytäntöä painottavissa perus- ja ammattiopinnoissa perehdytään monipuolisesti liiketalouden eri tehtäviin. Samalla opitaan yrittäjyyttä, kokonaisvaltaista ajattelutapaa ja itsenäistä työskentelyä. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen käynnistyvät puolitoista vuotta kestävät suuntaavat opinnot. VAMKissa opiskelija voi valita viidestä eri suuntautumisvaihtoehdosta, joita ovat:

  • Kansainvälinen kauppa
  • Markkinointi
  • Oikeushallinto
  • Taloushallinto

Työharjoittelu on tärkeä osa opiskelua. Se valmentaa jo opiskeluaikana yhä vaativampiin tehtäviin ja helpottaa työelämään siirtymistä. Liiketalouden työharjoittelu kestää 20 viikkoa.

Opintojen loppuvaiheessa suoritettavalla opinnäytetyöllä tuleva tradenomi osoittaa hallitsevansa ammatin perusteet, valitsemansa tutkimusaiheen ja kyvykkyytensä itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Työnantajat arvostavat VAMKista valmistuvia kielitaitoisia tradenomeja, joilla on monipuolista osaamista tiimityöskentelystä verkostoitumiseen. Liiketalouden lehtori Heidi Hellström kertoo lisää hyviä syitä, miksi kannattaa tulla opiskelemaan tradenomiksi.

Tradenomiksi kansainvälisessä seurassa

VAMK tekee tiivistä yhteistyötä vaasalaisten suuryritysten kanssa, mikä tarjoaa opiskelijoillemme mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita. Myös monikulttuurinen opiskeluympäristö, johon vaihto-opiskelijat sekä ulkomaalaiset vierailijaluennoitsijat tuovat oman mausteensa, valmentaa jo opiskeluaikana kansainvälisiin tehtäviin.

Liiketalouden opiskelija voi valita englanninkielisiä opintojaksoja sekä parantaa kielitaitoaan vaihto-opinnoissa tai työharjoittelussa ulkomailla. Vuosittain yli 150 opiskelijaamme lähtee maailmalle hankkimaan uusia elämyksiä ja kansainvälisiä kokemuksia. Opiskelijoilla on mahdollisuus valita vaihto-opiskelupaikka lukuisten ulkomaisten partnerikoulujen verkostosta. Suosittuja vaihtokohteita ovat Thaimaa, Saksa, Espanja ja Hollanti.

Tutkinnon voi halutessaan suorittaa kokonaan englanniksi International Business -koulutuksessa. Englanninkielisessä koulutuksessa opiskelijoilla on mahdollisuus Double Degree -tutkintoon. Tällöin osa opinnoista suoritetaan ulkomailla, ja valmistuttuaan opiskelija saa tutkinnon molemmista korkeakouluista.

 www_tradenomi.jpg

Johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja Wärtsilä ja VAMK ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Wärtsilässä myynti-insinööriosastoa johtava Pauliina Palomäki vinkkaa, minkälaisia taitoja tradenomilta odotetaan.

hae-vamkiin_2.png