Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Täydennys- ja jatkokoulutus

Amk-tutkinnon jälkeen voit täydentää osaamistasi monin eri tavoin.

Ylempi AMK-tutkinto

Tutkinnon suorittamisen ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voit hakeutua suorittamaan noin kahdesta kolmeen vuotta kestävää ylempää amk-tutkintoa.

VAMKissa on tarjolla kolme ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta:

Erikoistumisopinnot ja täydennyskoulutus

Ammattikorkeakoulussa on mahdollista osallistua työn ohessa suoritettaviin erikoistumisopintoihin tai muuhun täydennyskoulutukseen.

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa voit lisätä työelämässä tarvittavaa osaamista tai päivittää aiemmassa tutkinnossasi hankkimaasi tietoa. Avoimessa ammattikorkeakoulussa on tarjolla opintojaksoja lähes kaikista VAMKin koulutusohjelmista. Lisätietoja >>>

Yliopisto-opinnot

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja myös yliopistossa.