Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelu ja opetussuunnitelma

Katso terveydenhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma TH-2017.

Haku VAMKin terveydenhoitajakoulutukseen seuraavan kerran keväällä 2019.

hae-vamkiin_2.png

VAMKin harjoitusluokat

Terveydenhoitajien opiskelutilat sijaitsevat keskustan kampuksella. Hyvin varustetuissa harjoitusluokissa voidaan simuloida ja laboroida aitoja hoitotilanteita. VAMKista löytyvät muun muassa seuraavat oppimisympäristöt terveydenhoitajille:

 • avoterveydenhuollon luokka
 • äitiyshoitotyön luokka
 • lastenhoitotyön luokka
 • ensiapuluokka
 • perussairaanhoidon luokka
 • sisätautien hoitotyön luokka
 • leikkaussali
 • kirurgisen hoitotyön luokka
 • anatomian ja fysiologian luokka
 • psykiatrisen hoitotyön luokka

Terveydenhoitajien harjoittelu

Harjoittelu on keskeinen osa tutkintoa. Opiskelija saa tukea kaikilla harjoitusjaksoillaan ohjaavalta opettajaltaan ja harjoittelupaikalla nimetyltä ohjaajaltaan. Ohjauksessa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua.

Terveydenhoitajien opinnoista noin 44 prosenttia on harjoittelua hoitotyön keskeisillä osa-alueilla. Vaasan seutu tarjoaa opiskelijoille erinomaiset lähtökohdat monikulttuuriseen ja kaksikieliseen hoitoympäristöön perehtymiseen ja ammatillisten valmiuksien omaksumiseen. Työelämäyhteistyö tarjoaa harjoittelupaikkojen lisäksi opinnäytetöiden aiheita.

Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa edistää opettajien asiantuntijuutta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Opiskelijat tekevät tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja hoitoalan yrityksille opettajien ohjauksessa.

KatariinaHourula_VAMK_vaaka2.jpg

Terveydenhoitajana lastenneuvolassa työskentelevä Katariina päätyi työpaikkaansa harjoittelun kautta.

Osaamisperustaisuus opetuksessa

Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opintojen työelämälähtöisillä osaamiskokonaisuuksilla tuetaan opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja terveydenhoitotyön ydinalueiden oppimisessa.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

 • itsensä kehittäminen
 • eettinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • kehittämisosaaminen
 • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
 • kansainvälisyysosaaminen

Terveydenhoitajakoulutuksen ammatilliset kompetenssit VAMKissa ovat seuraavat:

 • terveyden edistämisen osaaminen
 • hoitotyön päätöksenteon osaaminen
 • ohjaus- ja opetusosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämistyön sekä johtamisen osaaminen
 • kliinisen hoitotyön osaaminen
 • lääkehoidon osaaminen