Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Terveydenhoitaja (AMK)

Terveydenhoitaja (AMK), sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

Haku VAMKin terveydenhoitajakoulutukseen seuraavan kerran keväällä 2019.

hae-vamkiin_2.png

Terveydenhoitaja (AMK) -koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiudet hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntijatehtäviin sekä hoitotyön kehittämiseen perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tutkinnon suorittanut laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana ja terveydenhoitajana.

terveydenhoitaja.jpg

Terveydenhoitaja on hoito- ja terveydenhoitotyön asiantuntija.

Terveydenhoitaja on hoitotyön moniosaaja

Keskeistä terveydenhoitajan työssä on osallistaa ja kannustaa ihmisiä oman terveytensä ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluvat  muun muassa neuvolavastaanotot, kotikäynnit ja ohjaus sekä neuvonta. Tehtäviin sisältyy hallinnollisia tehtäviä, esimiestehtäviä ja terveydenhoitotyön suunnittelua ja kehittämistä. Terveydenhoitaja toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri asiantuntijoiden kanssa.

Terveydenhoitaja

 • järjestää erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia, joka voi olla laihduttamiseen, liikuntaan, tupakoinnin lopettamiseen, perhevalmennukseen, vanhemmuuteen, sukupuolivalistukseen tai ihmissuhdekasvatukseen liittyvää opastusta
 • työskentelee terveyskeskuksissa, yksityisillä lääkäriasemilla, työterveydessä, kouluterveydenhuollossa, tutkimuslaitoksissa, sosiaalialan laitoksissa tai kansanterveysjärjestöissä
 • voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana ja tuottaa mm. kotisairaanhoidon, vanhusten ja vammaisten hoiva- ja asumispalveluja

www_MariHaapamäki_vaaka.jpg

Terveydenhoitajan ammatti on monipuolinen ja edellyttää kykyä toimia eri ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien asiakkaiden kanssa. VAMKissa terveydenhoitajaksi opiskeleva Mari haaveilee työstä äitiys- ja lastenneuvolassa.

Terveydenhoitaja yksilön, perheen ja yhteisön tukena

Terveydenhoitajakoulutuksen painopistealueina ovat yksilön, perheen sekä yhteisön terveydenhoitajatyö. Monipuoliset työtehtävät eri-ikäisten ja eri elämäntilanteessa olevien ihmisten kanssa edellyttävät vuorovaikutustaitoja, aloitteellisuutta ja avoimuutta.

Perus- ja ammattiopinnot
Terveydenhoitaja (AMK)

 • Opiskelu oppimisympäristöissä
 • Terveyden lähtökohdat
 • Terveyden edistämisen perusteet
 • Terveyttä edistävä hoitotyö
 • Theoretical Basics of Nursing
 • Hoitotyön kliiniset perusteet
 • Kliininen hoitotyö
 • Tutkimus- ja kehittämisosaaminen

Suuntaavat ammattiopinnot
Terveydenhoitaja (AMK)

 • Yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö

Vapaasti valittavat opinnot
Harjoittelu
105 op. Ammattitaitoa edistävä harjoittelu on ohjattua Vaasan ammattikorkeakoulun terveysalan hyväksymissä toimintaympäristöissä.
Opinnäytetyö 15 op
Kehittämistehtävä
5 op

Aloituspaikat 20

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Regina Nurmi, terveydenhoitaja (AMK) -koulutus


Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilan suositukset terveydenhoitajakoulutukseen hakevalle

Sosiaali- ja terveysalalle hakeutuvalta vaaditaan sellainen terveydentila ja toimintakyky. että hän kykenee  suoriutumaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä ja työskentelemään alalla valmistuttuaan.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • alalle ei oteta huumeiden eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjiä
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa työhön sijoittumista

Opintoihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun mentäessä harjoittelupaikka voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä erityisesti alaikäisten parissa kuuluvassa harjoittelussa.

Ammattikorkeakoulu voi pyytää hakijaa toimittamaan terveydentilaansa koskevat tiedot.

hae-vamkiin_2.png