Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän kehittäjä

VAMK palvelee työelämää tehokkaasti varmistamalla opiskelijoidensa ja opettajiensa tasokkaan, monialaisen käytännön ja teoreettisen osaamisen sekä huolehtimalla työelämän tarpeisiin nopeasti joustavasta soveltavasta tutkimus- ja palvelutoiminnasta.

Vakiintunut yhteys työelämään on olennainen osa VAMKin toimintaa. Kehitämme koulutusohjelmiamme, kartoitamme opintoja tukevia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita sekä teemme soveltavaa tutkimus- ja palvelutoimintaa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia. Opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, ammattikorkeakoulu saa tärkeää ajantasaista palautetta ja tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoita innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Työelämän kilpailukykyä edistämme tehokkaasti myös erilaisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, palvelutoiminnalla sekä räätälöidyillä täydennyskoulutuksilla. Asiantuntijapalveluiden lisäksi VAMKin ajantasaiset laitteet ja tutkimustilat hyödyttävät yhteistyökumppaneitamme käytännön sovellusten käyttöönotossa tai testaamisessa.

Alere vahvistaa kilpailukykyä

Alere on VAMKin ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Palosaaren kampuksella. Modernin opetuksen vaatimuksiin peruskorjattu kiinteistö tulee tammikuusta 2017 alkaen tarjoamaan opiskelijoille viihtyisien tilojen lisäksi yhteistä opetusta ja opettajien vaihtoa suomen- ja ruotsinkielisten koulutusten kesken. Yhteistyö vahvistaa merkittävästi opiskelijoiden kilpailukykyä Vaasan alueen kaksikielisissä työympäristöissä.

VAMK ja Novia ovat kehittäneet tätä aiemmin Medibothniaksi kutsuttua sosiaali- ja terveysalan osaamisen yhteishanketta vuodesta 2009. Yhteistyökumppaneita ovat SÖFUK eli Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur –koulutus- ja kuntayhtymä, Vaasan kaupunki sekä Vaasan sairaanhoitopiiri.

Alere

  • VAMKin ja Novian yhteinen sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö
  • Yhteensä 1500 opiskelijaa, henkilöstöä 80
  • VAMK kouluttaa sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä sosionomeja
  • Novia kouluttaa kätilöitä, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, sosionomeja, estenomeja, bioanalyytikkoja sekä röntgenhoitajia
  • Sosiaali- ja terveysalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
  • Yli 10 000 neliötä, jossa on mm. 180-paikkainen Florence-auditorio, 40-paikkainen Wrede-auditorio sekä katettu, yli 600 neliön Tori erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

www_Kampuspiha-logolla3.jpg

Sosiaali- ja terveysalan oppimiskeskus Alere vahvistaa opiskelijoiden kilpailukykyä alueen kaksikielisessä työympäristössä.

Sosiaali- ja terveysalalla on kysyntää osaajille

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja VAMK ovat tehneet pitkäjänteisesti yhteistyötä jo vuosia. Kaupunki tarjoaa VAMKin opiskelijoille sosiaali- ja terveysalan työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetyöaiheita. Opiskelijat ovat myös tärkeä voimavara muun muassa kesän vuosilomasijaisuuksiin.