Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sosiaalialan osasto

Sosiaali- ja terveysala tarjoaa laajan kirjon ammatteja, joissa saa tehdä työtä ihmisten kanssa ja heidän hyväkseen elämän kaikilla osa-alueilla. Alan arvostus on kasvussa ja osaavia ja vastuullisia ammattilaisia tarvitaan tulevaisuudessa enemmän kuin koskaan aiemmin. Koulutuksemme valmistaa vahvan ammatti-identiteetin omaavia osaajia työelämän kehittyviin tarpeisiin.

Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajien vankka ja opiskelijoiden tunnustama ammattitaito takaa opiskelijoiden arvostaman korkealaatuisen opetuksen. Sosiaalialan koulutuksen tavoitteena on valmistaa asiantuntijoita, jotka tunnistavat ihmisten elämäntilanteita, tukevat elämänhallintataitoja, edistävät sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä sekä tekevät ennaltaehkäisevää työtä ja sosiaalista kasvatustyötä. Sosionomi toimii monipuolisessa ammatissaan joustavasti asiakkaan arjessa, yhteisöissä ja yhteiskunnan muuttuvissa tilanteissa. Työtä tehdään erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa, jolloin keskeinen työväline vahvan ammatillisen perusosaamisen lisäksi on sosionomin oma persoona.

Tulevat sosionomit opiskelevat korkeakoulujen keskittymässä Palosaaren kauniilla merenrantakampuksella, joka on kävelymatkan päässä keskustasta.

Yhteystiedot

Vaasan ammattikorkeakoulu
Sosiaaliala
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin: +358 207 663 300
Faksi: +358 207 663 626   
Sähköposti: info@vamk.fi