Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opiskelu ja opetussuunnitelma

Katso sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelma SH-2017.

www_sairaanhoitaja_laakari.jpg

Kuva: Vaasan keskussairaalan kuva-arkisto

Sairaanhoitajien opiskelutilat sijaitsevat oppimiskeskus Aleressa, Palosaaren kampuksella. Hyvin varustetuissa harjoitusluokissa voidaan simuloida ja laboroida aitoja hoitotilanteita. VAMKissa on muun muassa seuraavat oppimisympäristöt:

 • leikkaussali
 • lastenhoitotyön luokka
 • kirurgisen hoitotyön luokka
 • sisätautien hoitotyön luokka
 • perussairaanhoidon luokka
 • ensiavun luokka
 • äitiyshoitotyön luokka
 • avoterveydenhuollon luokka
 • anatomian ja fysiologian luokka
 • psykiatrisen hoitotyön luokat

hae-vamkiin_2.png

Osaamisperustaisuus hoitotyön opetuksessa

Vaasan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia. Opintojen työelämälähtöisillä osaamiskokonaisuuksilla tuetaan opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja hoitotyön ydinalueiden oppimisessa.

Kaikille aloille yhteisiä yleisiä kompetensseja on kuusi:

 • itsensä kehittäminen
 • eettinen osaaminen
 • viestintä- ja vuorovaikutustaidot
 • kehittämisosaaminen
 • organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen
 • kansainvälisyysosaaminen.

Sairaanhoitajakoulutuksen ammatilliset kompetenssit VAMKissa ovat seuraavat:

 • asiakaslähtöisyys
 • hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
 • johtaminen ja yrittäjyys
 • kliininen hoitotyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko
 • opetus- ja ohjausosaaminen
 • terveyden- ja toimintakyvyn edistäminen
 • sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus
 • sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö

www_MichaelKohvakka_vaaka.jpg

Sairaanhoitajaksi opiskelevan Michaelin mieleen ovat erityisesti jääneet labratunnit, joissa harjoitellaan teoriatunneilla käytyjä asioita. Lue Michaelin tarina täältä.