Nuorten koulutus päivätoteutuksena

En utvecklare av arbetslivet

VAMK betjänar arbetslivet på ett effektivt sätt genom att säkerställa ett högklassigt mångsektoriellt praktiskt och teoretiskt kunnande hos sina studerande och lärare samt genom att med en flexibelt tillämpad forsknings- och serviceverksamhet snabbt ta fram lösningar som uppfyller arbetslivets behov.

En etablerad kontakt med arbetslivet är en väsentlig del av Vamks verksamhet. Vi utvecklar våra utbildningsprogram, vi kartlägger praktikplatser och teman för lärdomsprov och vi bedriver en tillämpad forsknings- och serviceverksamhet i nära samarbete med arbetslivet.  

Arbetspraktiken som ingår i yrkeshögskoleexamen är till stor nytta för alla parter: för studerandena, för VAMK och för arbetsgivarna. Studeranden lär sig de arbetsuppgifter som hör till yrkesbranschen, yrkeshögskolan får värdefull uppdaterad respons och information om arbetslivets behov och arbetsgivarna får i studerandena en entusiastisk arbetskraft som behärskar nyaste fakta i branschen.  

Vi främjar arbetslivets konkurrenskraft också genom olika typer av forsknings- och produktutvecklingsprojekt, serviceverksamhet och skräddarsydda fortutbildningar. Förutom sakkunnigtjänster erbjuds våra samarbetsparter möjlighet att utnyttja skolans moderna utrustning och forskningslokaler vid idrifttagning eller testning av praktiska tillämpningar.

"Mångkunnighet en trumf inom turism- och kosthållsbranschen"

Turism- och kosthållssektorn inom Andelslaget KPO i Österbotten erbjuder möjligheter till arbetspraktik och teman för läroprov för studerande vid Vamk.