Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Studerande berättar

”Den praktiska undervisningen var det bästa”

Marika Åkerholm studerar inom utbildningsprogrammet för turism. Vid sidan av studierna jobbar hon som servitör på restaurang Strampen. Marika har varit tre månader på utbyte i Umeå, vilket var ett minne för livet och gav henne möjligheten att skaffa sig vänner från hela världen.

”Utbildningen gav globala jobbmöjligheter”

Veronica Blomkvist utexaminerades som restonom år 2008. Hon fortsatte sina studier på Svenska Handelshögskolans magisterprogram i Strategisk marknadsföringsledning och fick sin ekonomie magisterexamen våren 2010.

“Med kunskaper och färdigheter ut i stora världen”

Anna Sjöberg studerar inom utbildningsprogrammet för hotell- och restaurangbranschen (namnet ändras år 2008 till utbildningsprogrammet för turism). Hon planerar att åka som utbyteselev till Vamks partnerskola Rangsit University i Thailand och har som mål att utexamineras som restonom år 2008. Vid sidan av sina studier har Anna jobbat på restaurang i Vasa.