Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Avdelningen för turism- och restaurangservice

Vasa yrkeshögskolas utbildningsprogram i turism förbereder språkkunniga och professionella restonomer för en karriär som företagare eller för tjänstgöring hos en annan arbetsgivare. En bred examen är en stor fördel i konkurrensen på arbetsmarknaden: man behöver yrkesfolk som behärskar både teorin i branschen och även har praktiska färdigheter.

Inom turismbranschen är förväntningarna höga eftersom samma person ofta har många olika arbetsuppgifter och mångsidigheten därigenom betonas. Det centrala målet för utbildningen vid Vasa yrkeshögskola är därför att ge studerandena beredskap att kunna arbeta med flera olika typer av expert-, utvecklings- och förmansuppgifter. En utexaminerad restonom kan arbeta inom turismorganisationer, olika typer av företag som erbjuder kost och logi samt inom företag i livsmedelsbranschen i Finland såväl som utomlands. Sysselsättningen inom branschen i Vasaregionen är utmärk.

Avdelningen samarbetar med branschföretag och en väsentlig del av studierna utgörs av projekt och lärdomsprov som genomförs tillsammans med näringslivet. Möjligheterna till internationellt studentutbyte och arbetspraktik utomlands understryker utbildningsprogrammets internationella inriktning.

Undervisningsutrymmena för utbildningsprogrammen i turism är belägna på campusområdet i Vasa centrum.

Kontaktuppgifter

Vasa yrkeshögskola
Turism- och restaurangservice
Rådhusgatan 31–33
65100 Vasa
Tfn 020 766 3300
Fax 06-326 3002
E-post: bet-info@puv.fi