Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Millainen valintakoe on?

Tietoja valintakokeista:

Tekniikka ja liikenne: Kokeessa testataan matematiikan, fysiikka/kemian ja loogisen päättelyn osaamista.

Liiketalous: Kokeessa on kolme osiota: ennakkoaineiston pohjalta tehtävä osio, kirjoitelma tai haastattelu sekä matemaattis-loogista ajattelua mittaava osio. Ennakkoaineisto julkaistaan tällä sivulla n. kuukausi ennen valintakoetta. Aineisto ei saa olla mukana valintakokeessa. Kokeeseen on varattava aikaa n. 3 tuntia.

Sosiaali- ja terveysala: Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (3.5.2016) ilman erillistä kutsua.  Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Tietojenkäsittely: Valintakokeessa mitataan soveltuvuutta alalle, loogista ajattelua ja ongelmanratkaisun taitoa sekä uuden tiedon omaksumista.

Information Technology: Exam in Mathematics, Physics/Chemistry and Logical Deduction.

International Business: Interview and a Written Assignment.

 

Back