Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Ennakkomateriaalit

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeet, sairaanhoitaja AMK, syksy 2017

Varsinaisessa valintakokeessa käytetään esivalintakokeen materiaalia. Ennakkomateriaali löytyy täältä:

http://soteli.metropolia.fi/

(Huom! katso ennakkomateriaalit-välilehti)