Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työharjoittelu

Osaajia työelämälle

Tutkintoon sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kehittyä yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelun aikana opiskelija perehtyy ohjatusti oman ammattialansa työtehtäviin ja organisaatioihin. Harjoittelu edistää opitun sisäistämistä, lisää ammatillisia valmiuksia, kehittää ammattitaitoa, tutustuttaa työpaikan toimintaan ja organisaatiokulttuuriin sekä lisää opiskelumotivaatiota. Harjoittelu antaa myös työnantajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tutustua toisiinsa.

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusten harjoittelu on 30 opintopistettä, joka ajallisesti vastaa 20 viikon työtä. Harjoittelu suoritetaan kolmantena opintovuotena, jolloin opiskelijat ovat suorittaneet suurimman osan teoreettisista opinnoista ja pystyvät paremmin hyödyntämään ammattitaitoaan työelämässä. Yhtäjaksoisuus on suosituksena tietojenkäsittelyssä.

Sosiaalialan harjoittelu on 45 opintopistettä ja hoitotyön 85-105 opintopistettä. Lukukausien aikana eri jaksoille sijoittuva harjoittelu toteutetaan ohjatusti ja arviointia hyödyntäen kiinteänä osana muuta opiskelua.

Tekniikan koulutusten harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa ajallisesti 20 työviikkoa.  Käytännössä työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Työharjoittelusta hyötyvät kaikki

Työharjoittelusta hyötyvät kaikki osapuolet. Alan uusinta tietoa omaava työharjoittelija antaa yritykselle usein kimmokkeen kehittää toimintatapojaan ja käytäntöjään. Opiskelija saa työkokemuksen lisäksi usein aiheen opinnäytetyölleen ja jopa työpaikan valmistumisensa jälkeen. Harjoittelusta kerättävän työnantajapalautteen ansiosta korkeakoulumme saa tärkeää tietoa koulutusten jatkuvaan kehittämiseen.

Teemme tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa. Vaasan alue tarjoaakin ihanteellisen harjoitteluympäristön. Tekniikan opiskelijoille tarjoutuu hyvät mahdollisuudet työkokemuksen kartuttamiseen vahvan ja monipuolisen teollisuuden ja alihankkijoiden palveluksessa. Alueen elinvoimainen palvelusektori, kaksikieliset organisaatiot ja kansainväliset yritykset tarjoavat liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoille haastavan harjoitteluympäristön. Harjoittelu alueen kaksikielisissä sosiaalialan ja hoitotyön organisaatioissa antaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille valmiuksia siirtyä työelämään.

VAMKin ura- ja rekrytointipalvelut edistää opiskelijan urasuunnittelua ja työllistymistä.