Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän toimeksiannot

Alueen lukuisat kansainväliset työnantajat tarjoavat liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja tekniikan opiskelijoille monipuolisen ympäristön harjoittelulle. Tiiviit yhteydet alueen työelämään tarjoavat opiskelijoille myös mielenkiintoisia projektiharjoituksia.

Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on käytössään omat, ajanmukaiset tilat erilaisten hoitotilanteiden simulointiin ja demonstroimiseen. Vaasan keskussairaala ja alueen sosiaali- ja terveysasemat tarjoavat niin ikään hyvät mahdollisuudet työharjoitteluun.

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan tutkimus- ja opetuslaboratorio, joka on entisöity huipputekniikan vaatimuksiin entiseen puuvillatehtaaseen. Tekniikan opiskelijat voivat perehtyä Technobothniassa alan uusimpiin sovelluksiin ja osallistua yritysten kanssa yhteistyönä tehtäviin projekteihin. Technobothnian nykyaikaiset tilat, laitteistot, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.

Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.

Kansainvälisessä  projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

Yritysklinikassa VAMKin kaikkien koulutusalojen opiskelijat toteuttavat räätälöityjä tutkimus- ja kehittämispalveluja Pohjanmaan pk-yrityksille sekä muille organisaatioille opettajien ohjauksessa. Opiskelija saa projekteissa käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja opintopisteiden lisäksi tulevaisuuden työllistymistä silmällä pitäen arvokkaita työelämäkontakteja, uutta osaamista ja näkökulmia sekä kokemusta kehittämistyöstä.

Vaasan energiainstituutti VEI on Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston sekä Yrkeshögskolan Novian yhteistyöorganisaatio, jossa teknillinen ja kaupallinen ala yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. VEI tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alan toimijoille alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.