Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opintojen rakenne

Korkeakoulujärjestelmässä on kaksi rinnakkaista, omilla vahvuusalueillaan ja profiileillaan toisiaan täydentävää sektoria. Yliopistoissa keskitytään tieteelliseen perustutkimukseen ja siihen perustuvaan opetukseen. Ammattikorkeakoulut tarjoavat korkeatasoista ammatillista opetusta ja soveltavaa tutkimusta.

Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa korkeatasoista, teoreettista ja käytännönläheistä koulutusta. Työelämän tarpeita painottavan amk-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 – 4 vuotta. Tutkinto muodostuu ammattiteoreettisista opinnoista, koulutusalalle soveltuvasta harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä, joka tehdään pääsääntöisesti yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Koulutusten rakenne

  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 – 75 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
  • Suuntaavat ammattiopinnot 15 – 60 op
  • Perus- ja ammattiopinnot 90 – 150 op
    (1 opintopiste op = n. 27 h opiskelijan työtä)

Uusia tapoja opiskella

Opetus on käytännönläheistä: teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa, ja siinä sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia ja ongelmakeskeistä oppimista. Myös verkon kautta tapahtuvaa opiskelua ja kirjaston tietojärjestelmiä hyödynnetään. Tiiviit yhteydet Vaasan alueen työelämään tarjoavat opiskelijoille mielenkiintoisia projektiharjoituksia sekä opinnäytetöiden aiheita.

Virtuaaliopintoja toteutetaan aktiivisesti, ja ne tuovat opiskelijoille lisää valinnanvaraa ja joustavuutta. Verkko-oppimisympäristöissä on huomioitu opettajan ja opiskelijoiden välinen toiva vuorovaikutus sekä ryhmätyömahdollisuudet.

Avoimessa ammattikorkeakoulussamme voi opiskella lähes kaikkia koulutustarjontaamme kuuluvia opintojaksoja. Tiivis yhteistyömme Vaasan yliopiston ja Svenska handelshögskolan Vasan eli Hankenin kanssa tarjoaa joustavia jatko-opintomahdollisuuksia.