Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Opinnäytteet työelämälle

VAMKin opiskelijoiden opinnäytetyöt ovat pääosin hankkeistettuja eli ne ovat työelämän toimeksiantoon perustuvia tutkimus- ja kehittämistehtäviä.

Opinnäytetyössä sovelletaan opinnoissa hankittuja teoreettisia tietoja työelämän käytännön vaatimuksiin. Opiskelija osoittaa opinnäytetyötä tehdessään valmiutensa toimia itsenäisissä asiantuntijatehtävissä omalla koulutusalallaan.

Opinnäytetyöprosessi opettaa tekijälleen kriittisyyttä, projektityöskentelyä, itsenäistä tiedon hankintaa, luovuutta ja kykyä ratkaista ongelmia. Usein opinnäytetyö toimii myös siltana työelämään, sillä ensimmäinen työpaikka löytyy usein opinnäytetyön myötä. Tämä realiteetti suosittaa opinnäytetyön ja työharjoittelun suunnitelmallista integrointia ja työelämäyhteyden tiivistä hoitamista opinnäytetyön prosessin aikana.