Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän osaajaksi

VAMKin opinnoissa voit yhdistää teoriat innostavalla tavalla projektioppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Kehitämme jatkuvasti uusia opiskelijakeskeisiä opetusmenetelmiä ja opintojemme sisältöjä. Tiiviit yhteytemme työelämään tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia työharjoitteluun sekä työnantajille tehtäviin opinnäytetöihin. 

Työharjoittelu sisältyy amk-tutkintoon ja on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kasvaa yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelusta hyötyvät kaikki: opiskelija omaksuu ammattialansa työtehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.


Vaasan seudun kansainvälinen yrityselämä tarjoaa runsaasti harjoittelupaikkoja opiskelijoillemme. ABB:n Johanna Kakkuri kertoo yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista opiskelijoiden tekemällä videolla.

Kansainvälisessä projektiharjoittelussa insinööriopiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista. Tärkeässä osassa on yhteistyön lisääminen Vaasan seudun kansainvälisten vientiyritysten kanssa ja sitä kautta projektiosaajien valmentaminen työelämän tarpeisiin.

Projektiharjoittelu vei Mikon puoleksi vuodeksi Karibialle, jossa hän pääsi tarttumaan käytännön hommiin heti alusta alkaen.

Yritysklinikka koordinoi opettajien ohjaamia opiskelijaprojekteja alueen työelämälle. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen ja uuden osaamisen lisäksi kertyy arvokkaita työelämäkontakteja sekä kehittämisnäkökulmaa.

Kasvuyrittäjyyshautomo West Coast Startup palvelee VAMKin ja Vaasan yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa uusien yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa.

Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.

Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.

Käytännön kautta oivallukseen

Lähtökohtamme on tarjota jokaiselle opiskelijallemme innostava ja ammattiin valmentava oppimiskokemus. Opetuksemme tavoitteena on motivoida opiskelijoita pätevöitymään alansa osaajiksi, sisäistämään elinikäisen oppimisen merkitys sekä saavuttamaan toiminnalliset viestintä-, yhteistyö- ja tiedonhankintataidot.

Uudistamme ja kehitämme jatkuvasti koulutuksiamme opettajien ja opiskelijoiden palautteen pohjalta tarjotaksemme parasta mahdollista koulutusta. Opintoja edistetään erityisesti henkilökohtaisten opintosuunnitelmien ja ohjauksen, lukujärjestyssuunnittelun sekä opettajien jatkokoulutuksen avulla. Laadukasta lopputulosta tukee myös yhteistyö työelämän, muiden korkeakoulujen ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

Sovellamme tehokkaasti tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksessa. Henkilöstön TVT-teknologian ja virtuaalipedagogiikan osaamiseen panostamalla kehitämme uusia ajan ja paikan suhteen vapaampia oppimismahdollisuuksia opiskelijoillemme. Opettajamme hyödyntävät tietoverkkopohjaisia oppimisympäristöjä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn tueksi.

Työelämän kumppani

Tiivis yhteistyömme työelämän kanssa mahdollistaa koulutustemme joustavan kehittämisen ja edistää opiskelijoidemme työharjoittelua ja työllistymistä sekä soveltavan tutkimuksen toteuttamista.

ABB Transformers-liiketoimintayksikön johtaja Heikki Mustonen arvostaa VAMKin työelämän tarpeista lähtevää opetusta. Esimerkiksi VAMKin opiskelijoiden tekemistä opinnäytetöistä on ollut yrityksille todellista hyötyä.

Myös Wärtsilän kanssa VAMK on tehnyt yhteistyötä useamman vuoden ajan, ja kehitteillä on jatkuvasti uusia käytäntöjä kumppanuuden syventämiseksi. General Manager Pauliina Palomäki kertoo, että valmiiksi verkostoitunut ja kielitaitoinen osaaja huomataan yrityksessä.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa VAMKin opiskelijoille työharjoittelupaikkoja sekä sekä opinnäytetöiden aiheita. Yhteistyö on tiivistä, ja kumpikin osapuoli, VAMK ja Vaasan kaupunki, hyötyy siitä, kertoo kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala.

webbiin_alueentyönantajat.jpg

Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologia keskittymä, jonka kansainväliset vientiyritykset tarvitsevat osaajia.