Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Oppimisympäristö

Oppimista aidossa ympäristössä

VAMKin, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian yhteinen kampus sijaitsee Palosaarella aivan kaupungin keskustan tuntumassa. Vaasan yli 13 000 korkeakouluopiskelijasta suurin osa opiskelee tällä merikampuksella, jossa on kattavat palvelut, erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja runsaasti opiskelija-asuntoja. Kansainvälinen opiskeluympäristö yhdistää ihmisiä ja ideoita eri puolilta maailmaa.

www_Palosaaren-kampus-iso.jpg

Kaikki korkeakoulujen rakennukset ovat lähekkäin alueella, joka on kiistatta Suomen kaunein: esteetön merimaisema saarineen ja luotoineen tekee Palosaaren kampuksesta ainutlaatuisen.

Kampuksemme on ajanmukaisesti varustettu: runsaasti tietokoneita ja maksuton langaton tietoverkko, uusimmilla audiovisuaalisilla laitteilla varustettuja auditorioita, sekä luento-, ryhmätyö- ja harjoitustiloja. Opiskelijoille on tarjolla myös maksuton kannettavien tietokoneiden lainausautomaatti, josta tietokoneen voi lunastaa päiväksi opiskeluja varten.

Tien toisella puolella sijaitsevassa, moderniin opetuksen vaatimuksiin vuonna 2017 peruskorjatussa oppimiskeskus Aleressa (aik. Medibothnia) opiskelevat sosiaali- ja terveysalan opiskelijamme. Samalla kampuksella opiskelevat myös ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

www_VAMK-kampus-syksy-2015.jpg

Palosaaren kampuksella opiskellaan kauniissa merenrantamaisemassa yli 10 000 korkeakouluopiskelijan seurassa.

Tekniikan opiskelijat hyödyntävät yritysprojekteissa tekniikan opetus- ja tutkimuslaboratorio Technobothniaa. Sen nykyaikaiset tilat, laitteet, ohjelmistot ja toimintatavat tukevat opetuksen lisäksi merkittävästi alueen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Tritonia on vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen tiedekirjasto, jossa opiskelijoilla on käytössään mittavat kokoelmat, asiantuntijapalvelut ja kattavat aukioloajat.

www_Tritonia_2.jpg

Kampuksella sijaitseva Tritonia on vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden yhteinen tiedekirjasto ja suosittu kohtaamispaikka.

Käytännöstä oivallukseen

Innovatiivisuus, yhteistyötaidot, verkostoituminen, resurssien hallinta ja riskinottokyky ovat tärkeitä ominaisuuksia työelämässä, jossa projektiluonteiset ja määräaikaiset työt yleistyvät. Näitä kykyjä pääsee VAMKissa kartuttamaan jo opiskeluaikana työelämän kanssa.

  • Yritysklinikassa opiskelijat toteuttavat tutkimus- ja kehittämisprojekteja alueen työelämälle opettajien ohjauksessa. Monialaisissa oppimisympäristöissä sovelletaan ryhmätyön mahdollisuuksia, ongelmakeskeistä oppimista ja tehdään vireää yhteistyötä työnantajien kanssa. Työelämäprojektit vaihtelevat koulutusaloittain ja voivat olla hyvinkin erilaisia. Opiskelijat voivat esimerkiksi suunnitella yritysten markkinointia, kehittää avoimen lähdekoodin ratkaisuja, tehdä tapahtumia, kehittää yritystuotteista 3D-mallinnuksia, suunnitella prototyyppejä tai ohjata ja kuntouttaa asiakasryhmiä.
  • Industrial Innovation Academy (I2A) on tietotekniikan koulutuksen oppimisympäristö, jossa suomen- ja englanninkieliset opiskelijat työskentelevät teollisuuden ja muiden yritysasiakkaiden antamien projektien parissa.
  • Roboakatemiassa insinööriopiskelijat toteuttavat robotiikkaan liittyviä tutkimus- ja kehittämistoimeksiantoja alueen yrityksille. Käytännönläheisen oppimiskokemuksen lisäksi opiskelijat saavat tuntumaa työelämässä tyypilliseen projektityöskentelyyn ja usein jopa tuleviin työnantajiinsa.

  • Kansainvälisessä  projektiharjoittelussa opiskelija lähtee töihin yrityksen työmaalle jonnekin päin maailmaa. Kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi projektiharjoittelu kartuttaa jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

Projektioppiminen hyödyttää sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia: opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, VAMK saa ajantasaista tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoista innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa. Projektioppimisen lisäksi opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti uusimpia opetusmenetelmiä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä ongelmanratkaisua yksilöllisesti ja ryhmässä.

www_Wolffintie30.jpg

Palosaaren kampuksella ahkeroivat tekniikan, liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijamme. Tien toisella puolella sijaitsevassa Aleressa opiskelevat tulevat sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja sosionomit.

Yhteistyöllä opiskelijalle enemmän

Vaasan korkeakouluyhteisö on kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja tutkimuksen keskittymä tekniikan, kaupan, median ja hyvinvointipalveluiden aloilla. VAMK tekee yhteistyötä monin eri tavoin tässä tiiviissä tiedeyhteisössä.

VAMKin ja Novian tarjoama sosiaali- ja terveysalan opetus keskittyy vuonna 2017 Palosaaren kampukselle, jonne rakennettavat yhteiset tilat mahdollistavat opiskelun vuorovaikutteisesti ja kaksikielisen alueen tarpeisiin.

Keväällä 2017 toimintansa aloittava Vaasan yliopiston laboratorio VEBIC lisää korkeakoulujen yhteistyötä energiateknologiayritysten kanssa moottori- ja polttoainetutkimuksen yhteisen tutkimusalustan avulla.

Muova on VAMKin yhteydessä toimiva tutkimus- ja kehityskeskus, joka tarjoaa muotoilu-, tutkimus- ja koulutuspalveluja. Sen alla toimiva West Coast Startup palvelee VAMKin ja Vaasan yliopiston henkilökuntaa ja opiskelijoita yritysideoiden tunnistamisessa, kehittämisessä ja testaamisessa.

Vaasan yliopisto ja VAMK tekevät edistyksellistä tekniikan yhteistyötä tekniikan kandidaattien ja insinöörien opetuksessa. Sisällöissä huomioidaan erityisesti Vaasan seudun energiateknologian keskittymä, joka on Pohjoismaiden merkittävin.

Novia on Suomen suurin ruotsinkielinen ammattikorkeakoulu 4000 opiskelijallaan.

Vaasan energiainstituutti VEI tarjoaa energia-alan tutkimusta, konsultointia ja täydennyskoulutuspalveluita alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Joustava opinto-oikeus eli JOO-sopimus Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja vaasalaisten korkeakoulujen kesken tarjoaa mahdollisuuden valita opintoja naapurikorkeakouluista.

medibothnia_www.jpg

Koko ammattikorkeakoulun opetus keskittyy Palosaaren kampukselle vuonna 2017, jolloin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille rakennettavat opetustilat valmistuvat.

Korkeakoulukaupunki Vaasa

Vaasa on väkilukuun suhteutettuna Suomen toiseksi suurin korkeakoulukaupunki. Opiskelijoita on 13 000 ja tutkintoja yli 30 suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Vaasalaisten korkeakoulujen tarjonta on koottu yhteiseen Opiskele Vaasassa -portaaliin

Vaasa on Suomen suurin opiskelijakaupunki asukaslukuun verrattuna.