Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työharjoittelu ulkomailla

Haluatko kansainvälistyä, oppia toimimaan monikulttuurisessa työympäristössä ja laajentaa maailmankatsomustasi? VAMKissa voit suorittaa harjoittelujakson tai tehdä projektiharjoittelujakson ulkomailla.

Kansainvälinen työharjoittelu kehittää kielitaitoasi ja ammatillista osaamistasi, antaa kansainvälisiä kontakteja ja on avartava kokemus. Työnantajille työkokemus ulkomailta osoittaa kykyäsi selviytyä vaihtelevissa ympäristöissä ja intoa kohdata uusia asioita. Voit itse valita mihin päin maailmaa haluat lähteä!

Kansainvälistä osaamista on helppo lähteä hankkimaan, koska VAMKin opiskelijalla on käytettävissään laaja yhteistyöverkostomme, ulkomailla työharjoittelussa olleiden opiskelijoiden vinkit ja koulun tuki. Kansainväliseen harjoitteluun pätevät samat säännöt ja ohjeet kuin Suomessakin suoritettuun harjoitteluun.

Insinööriopiskelijoiden projektiharjoittelu ulkomailla

Projektiharjoittelu on uudenlainen mahdollisuus tutustua vieraan maan työkulttuuriin ja samalla nähdä kuinka globaalit yritykset toimivat ulkomailla. VAMKilla on Wärtsilän Finland Oy:n ja VEO:n kanssa yhteistyösopimus, jonka puitteissa opiskelijat voivat lähteä suorittamaan harjoittelujaksoa ulkomaille kyseisten yritysten toimipisteisiin.

VAMKin opiskelijat ovat tähän mennessä suorittaneet harjoittelujaan Afrikassa, Lähi-idässä, Etelä- ja Keski-Amerikassa sekä Euroopassa. Yleensä kohteena on iso hajautetun voimantuotannon projekti, joka rakennetaan asiakkaalle alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella.

Ulkomaan projektiharjoittelu kartuttaa kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

Ulkomaan projektiharjoittelu vei sähkötekniikan opiskelija Mikon Karibialle.