Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Kansainväliset vierailijaluennoitsijat

Vierailut ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ja -instituutioista ovat tärkeä osa kotikansainvälistymistä ja kansainvälisten suhteiden luomista. Kansainväliset vierailijaluennoitsijat edistävät monikielisen ja monikulttuurisen toimintaympäristön syntymistä ja tietotaidon vaihtamista.

Opetustarjontaa voidaan laajentaa ja monimuotoistaa sekä lisätä henkilöstön ja opiskelijoiden ammatillista ja kansainvälistä osaamista kutsumalla ja vastaanottamalla vierailevia asiantuntijoita VAMKiin. Kansainväliset vierailijaluennoitsijat tuovat erilaisia ja uusia näkemyksiä maailmanlaajuisista yhteisöistä. Useimmat vierailevat opettajat pitävät luentosarjoja tai vierailevat eri tunneilla, jolloin opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollista seurata tasokasta opetusta uusista näkökulmista.

VAMKin opiskeluilmapiiriin kansainvälisen vivahteen tuovat myös kansainvälisen taustan omaavat opettajamme. Lisäksi henkilöstöllämme on hyvät mahdollisuudet osallistua erilaisiin opettaja- ja asiantuntijavaihtoihin, mikä kansainvälistää ja monipuolistaa VAMKissa tapahtuvaa opetusta. Arvostamme ja tuemme monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä työskentelevän henkilöstömme kansainvälistä osaamista. Rohkaisemme opettajiamme ja muita asiantuntijoita osallistumaan vaihto-ohjelmiin, jotka myötävaikuttavat koulutuksemme ja palveluidemme kansainväliseen toimivuuteen.