Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Kansainvälinen opintosisältö

Englanninkielinen tutkinto

VAMKissa on kaksi kansainvälistä, englanninkielistä ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta:

Sekä yksi englanninkielinen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus:

Opiskelu vieraalla kielellä omassa kotimaassa vaatii rohkeutta ja avointa mieltä, mutta se voi osoittautua tulevaisuuden työurasi kannalta kannattavammaksi sijoitukseksi.

VAMKin englanninkieliset koulutukset antavat saman pätevyyden kuin vastaavat suomenkieliset koulututukset. Opintosuunnitelma korostaa kansainvälisyyttä ja antaa vahvan taustan työllistymiseen tai jatko-opintoihin niin Suomessa kuin ulkomailla. Opinnot myös kehittävät kielitaitoasi, jota työnantajat suuresti arvostavat, ja opit etenkin oman alasi kieltä ja ammatillista terminologiaa.

Opinnot VAMKissa valmentavat tehokkaasti monikulttuuriseen työympäristöön, sillä suomalaiset opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä ulkomaisten opiskelijoiden kanssa.

Kielikylpyä osana opintoja

VAMK tarjoaa mahdollisuuden opiskella aidosti monikielisessä ympäristössä. Liiketalouden ja tietotekniikan koulutuksisssa opiskelijat voivat valita opintojaksoja englanniksi tutkinnon kielestä riippumatta tai suorittaa tutkinnon kokonaisuudessaan suomen tai englannin kielellä.

Kasvata kielikokoelmaasi

VAMK tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kielten opiskeluun. Ammattikorkeakoulun kieliopinnot antavat opiskelijalle hyvät kieli- ja viestintätaidot ammatin ja työelämän tarpeisiin. Kieliopintoja on niin tutkintoon kuuluvina kuin vapaasti valittavina opintoina. VAMKissa opiskelijat voivat valita vapaavalintaisia kieliopintoja saksan kielessä. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella espanjaa, venäjää ja kiinaa Vaasan korkeakoulukonsortion yhteisissä kieliryhmissä.

Lisäksi VAMKissa järjestetään vapaavalintaisia kansainvälisyyteen painottuvia kulttuuriopintoja.

Projektiopiskelu

VAMKin jalkapallorobotiikan projektissa päästään ratkomaan haastavia ohjelmisto-, tietoliikenne ja elektroniikkaongelmia ja eri tekniikoiden yhdistämistä. Tiimissä on suomalaisten tietotekniikan ja konetekniikan opiskelijoiden lisäksi ulkomaalaisia englanninkielisen tietotekniikan opiskelijoita, joten kaikki opetus ja toiminta projektissa tapahtuu englanniksi. Näin opiskelijat omaksuvat kielitaidon lisäksi tulevassa insinöörin ammatissaan välttämättömiä taitoja, kuten monikulttuurisuutta ja projektityöskentelyä.

Ulkomaan opintomatkat

Yksittäisissä koulutuksissa tehdään opintomatkoja ulkomaille ohjaavien opettajien kanssa. Katso esimerkiksi rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden seminaarimatka Itämeren alueen yliopistojen yhteistyökonsortiotapaamisessa sekä kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden intensiivikurssi Hollannissa.