Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Kansainvälisty kotona

VAMKissa voit kansainvälistyä kotoisasti omalta kampukselta poistumatta!

Kotikansainvälistyminen tarkoittaa nimensä mukaisesti kansainvälistymistä kotimaassa. Opiskelijat jotka eivät lähde ulkomaille opiskelijavaihtoon tai työharjoitteluun, voivat silti hankkia kansainvälistä osaamista, jota jokainen korkeakouluopiskelija työelämässä tarvitsee.

Kotikansainvälisyys VAMKissa tarkoittaa:

  • Kansainvälisiä opiskelijatovereita
  • Kansainvälisiä vierailijaluennoitsijoita
  • Kansainvälistä opintosisältöä
  • Vapaavalintaisia kieliopintoja esimerkiksi englannin, ranskan, saksan, espanjan, italian, kiinan ja venäjän kielissä
  • Teemapäiviä ja tapahtumia, kuten International days -päivät, World View -päivä ja Thaimaa-päivä
  • Kansainvälisiä projekteja ja seminaareja

VAMKista valmistuessaan jokainen opiskelija saa todistukseen liitettävän asiakirjan (Diploma Supplement), jossa on kuvattu englanniksi opiskelijan suorittamien opintojen luonne, tausta, taso, sisältö ja asema.  Asiakirjan tarkoituksena on tehdä helpommaksi ymmärtää, mitä tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen on edellyttänyt ja helpottaa opiskelu- tai työpaikan saamista ulkomailla.

Opinnot mitataan opintopisteillä (op), joka on verrannollinen tehtyyn työmäärään. 60 opintopistettä vastaa lukuvuoden työmäärää tai 1 600 tuntia opiskelijan työtä. Yksi opintopiste vastaa siis noin 27 tunnin työpanosta. Systeemi on verrannollinen eurooppalaiseen ECTS-järjestelmään (European Credit Transfer and Accumulation System), jota käytetään korkeakoulujen välisissä vaihto-opinnoissa.