Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Kansainvälisty - sijoita tulevaisuuteesi

Työskentely monikulttuurisessa työympäristössä on yhä useamman uraansa aloittelevan nuoren arkipäivää, mutta onneksi siihen voi myös valmentautua jo opiskeluaikana. VAMK tarjoaa sinulle monia vaihtoehtoja hankkia kansainvälistä osaamista:

  • Vaihto-opiskelu ulkomailla
  • Työharjoittelu ulkomailla tai kansainvälisessä yrityksessä Suomessa
  • Englanninkieliset koulutukset
  • Vapaavalintaiset kieliopinnot ja kansainvälisyyteen perehdyttävät kurssit
  • Vieraskielisiä opintojaksoja
  • Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointia opiskelijakunnan kautta

Vaihto-opiskelu tai työharjoittelu ulkomailla parantaa kielitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Työnantajat arvostavat osaajia, jotka ovat monikielisiä ja pystyvät toimimaan kansainvälisissä työympäristöissä. Ulkomailla vietetty aika tarjoaa myös upean mahdollisuuden saada ystäviä eri puolilta maailmaa ja uusia kokemuksia.

VAMKissa pystyt hankkimaan kansainvälistä kokemusta myös omalla kotikampuksella. Voit tutustua VAMKiin saapuviin vaihto- ja tutkinto-opiskelijoihin ja kohentaa kielitaitoasi, osallistua ulkomaalaisten vierailijaluennoitsijoiden tunneille, ryhtyä kv-tuutoriksi, suorittaa tutkinnon tai opintojaksoja englannin kielellä tai valita vapaavalintaisia kieliopintoja.

VAMK kouluttaa kotimaisille ja maailmaanlaajuisille markkinoille asiantuntijoita, joilla on kansainvälistä osaamista. Katso englanninkielinen video koulutuksistamme!