Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän kehittäjä

VAMK palvelee työelämää tehokkaasti varmistamalla opiskelijoidensa ja opettajiensa tasokkaan, monialaisen käytännön ja teoreettisen osaamisen sekä huolehtimalla työelämän tarpeisiin nopeasti joustavasta soveltavasta tutkimus- ja palvelutoiminnasta.

Vakiintunut yhteys työelämään on olennainen osa VAMKin toimintaa. Kehitämme koulutuksiamme, kartoitamme opintoja tukevia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita sekä teemme soveltavaa tutkimus- ja palvelutoimintaa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia. Opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, ammattikorkeakoulu saa tärkeää ajantasaista palautetta ja tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoista innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Työelämän kilpailukykyä edistämme tehokkaasti myös erilaisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, palvelutoiminnalla sekä räätälöidyillä täydennyskoulutuksilla. Asiantuntijapalveluiden lisäksi VAMKin ajantasaiset laitteet ja tutkimustilat hyödyttävät yhteistyökumppaneitamme käytännön sovellusten käyttöönotossa tai testaamisessa.

webbiin_alueentyönantajat.jpg

VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa.

"Yhteistyö VAMKin kanssa hedelmällistä"

ABB tarjoaa VAMKin opiskelijoille vuosittain monia työharjoittelupaikkoja sekä opinnäytetyöaiheita. Vuonna 2014 Suomen ABB työllisti lähes 1000 kesäharjoittelijaa. ABB:n Heikki Mustonen pitää VAMKin kanssa tehtävää yhteistyötä hedelmällisenä.

"Oikealla asenteella kansainväliselle insinööriuralle"

Wärtsilä Finland Oy tarjoaa Vamkin opiskelijoille runsaasti niin työharjoittelumahdollisuuksia kuin opinnäytetöiden aiheitakin. Toimitusjohtaja Juha Kytölän mukaan kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä.