Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tietotekniikan ala ja ammatit

Tietotekniikan insinöörinä sinulla on valmiudet sijoittua esimerkiksi tietotekniikka- tai energia-alan suunnittelu-, ohjelmointi-, markkinointi- ja ylläpitotehtäviin, itsenäiseen yritystoimintaan sekä vientiyritysten kansainvälisiin tehtäviin.

Tuleva ammattisi voi olla:

  • tuotekehitysinsinööri
  • projektipäällikkö
  • tietotekniikka-asiantuntija
  • ohjelmoija
  • elektroniikkasuunnittelija
  • tietoliikennesuunnittelija
  • myynti-insinööri

Työllisyystilanne

Viime vuosina tietojenkäsittelypalvelujen yritykset eli ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietojenkäsittely, konsultointi jne. on työllistänyt noin 58 500 henkeä, teleliikenne 16 500 ja ICT-tavaratuotanto 56 000 henkeä (Tilastokeskuksen työvoimatutkimus).

Tietotekniikka-ammattilaisia työskentelee ICT-klusterin tietojenkäsittelypalveluja tarjoavien yritysten lisäksi runsaasti myös muiden toimialojen yrityksissä ja julkisessa hallinnossa. Tietotekniikka-ammattilaisia on maassamme yhteensä noin 95 000 (Tietotekniikan liitto TTL ry).

Yleisimmin valmistumisen jälkeen työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Työllisyysnäkymät

Tietotekniikkaa hyödynnetään tulevaisuudessa yhä enemmän kaikilla toimialoilla, koska sen avulla voidaan tehostaa tuottavuutta ja parantaa palveluiden ja tuotteiden laatua. Yritykset haluavat liiketoimintaprosesseistaan niin nopeita kuin mahdollista. Tuottavuusvaatimusten ja kustannustehokkuuden kautta tietotekniikan käyttö lisääntyy myös julkisella sektorilla, etenkin terveydenhuollossa ja opetusalalla.

Yritykset tarvitsevat lisää ICT-osaajia tulevaisuudessa, sillä tietotekniikan merkitys tulee yhä kasvamaan ja sovelluksien määrä lisääntyy. Taantuman aikana uusia työntekijöitä ei välttämättä palkata kuitenkaan yhtä helposti.Työvoiman tarvetta lisää myös suurten ikäluokkien jääminen eläkkeelle lähivuosina.

Työelämän vaatimukset

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja matematiikkaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.

Korkeatasoisen koulutuksen merkitys on tulevaisuudessa yhä suurempi, sillä henkilöstön osaaminen on keskeinen kilpailutekijä. Toimialojen yhteensulautumisesta seuraa myös tarve uusille osaamisyhdistelmille. Teknillisen osaamisen lisäksi painottuvat asiakaslähtöisyys, liiketoimintavalmiudet, kansainvälisen liiketoiminnan tuntemus, tuotanto- ja yhteistyöverkostojen hallinta sekä sosiaaliset taidot.