Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tietotekniikka, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

hae-vamkiin.png

Tietotekniikka ulottuu laajasti niin työn kuin arjen osa-alueille, joten alan osaajia tarvitaan yhä enemmän. Vaikka yhteiskunta on voimakkaasti kansainvälistynyt, ovat tietotekniikan haasteet myös paikallisia ja pysyviä: niin myös Vaasan seudulla, jonka vahva energiateollisuuden keskittymä EnergyVaasa tarjoaa kiinnostavia työmahdollisuuksia tietotekniikan osaajille.

Syksyllä 2016 VAMK aloittaa Vaasan yliopiston kanssa yhteisen opetuksen tietotekniikassa ja sähkötekniikassa, jolloin VAMKin insinööriopiskelijat opiskelevat yhdessä  yliopiston tekniikan kandidaattiopiskelijoiden kanssa. Yhteisten opintojen pituus on vähintään 120 opintopistettä, ja ne toteutetaan kolmen vuoden aikana. Opetuksen sisältöjen jakaminen ja yhdistäminen lisää opiskelijoiden mahdollisuuksia valita mielenkiintoisia opintojaksoja. Yhteisopintojen myötä VAMKin opiskelijoilla on myös helpompi siirtyä joustavasti diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan.


Tietotekniikan lehtori Jani Ahvonen muistuttaa, että alan osaajille riittää töitä Vaasassa.

Tietotekniikka - tulevaisuuden teknologiaa jo tänään

VAMKin tietotekniikan opinnoissa erikoistut tuotekehitykseen ja tuotannon sovelluksiin. Tietotekniikan opetuksemme yksi kiehtovista erityisalueista on jalkapallo- ja humanoidirobotiikka (NAO), jossa yhdistyy monen erikoisalan osaaminen: matematiikka, ohjelmointi, elektroniikka, tiedonsiirto ja mekaniikka. Käytännönläheinen ja haastava projekti antaa opiskelijalle valmiuksia siirtyä sujuvasti työelämään ja luomaan kontakteja Vaasan seudun yrityksiin ja ohjelmistotaloihin. 

Koska ala kehittyy nopeasti, tietotekniikan koulutuksessa painotetaan erityisesti valmiuksia sopeutua alan uudistuviin työtehtäviin. Opettajien vankka ammattitaito sekä tekniikan opetus- ja tutkimuskeskus Technobothnian ajantasaiset, oikeassa työelämässäkin käytettävät laitteistot varmistavat, että opiskelijat voivat perehtyä teknologioihin käytännössä ja ratkaista tulevaisuuden haasteita jo tänään.

Tietotekniikan insinööri

 • on uudistumiskykyinen ja yritteliäs
 • omaa loogista päättelykykyä ja viestintätaitoja
 • työskentelee elektroniikka- ja tietotekniikka-alalla esimerkiksi suunnittelussa, tutkimuksessa, markkinoinnissa tai tuotannon- ja tuotekehityksen tehtävissä, itsenäisenä yrittäjänä tai vientiyritysten kansainvälisissä tehtävissä

www_RiinaPussinen_vaaka.jpg

Tietotekniikkaa opiskeleva Riina tietää, että koodareita tarvitaan työmarkkinoilla: työllisyysnäkymät alalla ovat hyvät.

Tietotekniikan opinnot VAMKissa

ICT-ala on monipuolinen, ja vaihtoehtoja osaavalle insinöörille riittää. Tietotekniikan insinöörinä osaat kehittää ja luoda uusia tuotteita ja sovelluksia yrityselämän tarpeisiin. VAMKin tietotekniikan opinnoissa monipuolisina erityisalueina ovat esimerkiksi:

 • C-, Java- ja TCP/IP-sovellukset
 • Matkapuhelinjärjestelmät ja mobiilikehitys
 • Web-kehitys
 • Sulautetut järjestelmät

Painotamme opetuksessamme erityisesti energiatekniikan sulautettuja ratkaisuja, sillä energian tuotanto, jakelu ja säästö perustuvat usein tehokkaaseen tietotekniikan hyödyntämiseen.

Suuntaavissa opinnoissa painotamme kansainvälistymistä ja projektityöskentelyä. Koko tutkinto tai osa opinnoista on mahdollista suorittaa englannin kielellä.

Perus- ja ammattiopinnot
Tietotekniikka

 • Yleiset insinööritaidot
 • Kieliopinnot
 • Matematiikka
 • Fysiikka
 • Sähkötekniikka ja elektroniikka
 • ICT:n perusteet
 • Tietoliikennetekniikan perusteet
 • Ohjelmistotekniikan perusteet
 • Sulautettujen järjestelmien perusteet

Suuntaavat ammattiopinnot,
Tietotekniikka

 • Ohjelmistotekniikka: Modernien suunnittelu- ja ohjelmointimenetelmien soveltaminen tietojärjestelmien kehityksessä.
 • Sulautetut järjestelmät: Elektroniikan tuotekehitys ja ohjelmointi. Laitteiden liittäminen tietoverkkoihin.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 50

Lisätietoja opinnoista: Koulutuspäällikkö Seppo Mäkinen, tietotekniikka

Mitä kaikkea VAMKin NAO-robotti osaa?

hae-vamkiin.png