Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sähkötekniikan ala ja ammatit

Sähkötekniikan insinööreiksi valmistuvat sijoittuvat esimerkiksi

  • sähköistys- ja automaatioprojektien suunnittelu-, käyttöönotto- ja esimiestehtäviin sekä
  • tuotanto- ja markkinointitehtäviin.

Mikko päätyi Vaasaan opiskelemaan sähkötekniikkaa, koska VAMKista löytyi kiinnostava koulutus ja Vaasassa on suuria alan kansainvälisiä yrityksiä.

Sähkötekniikan insinöörien työllisyystilanne

Teknologiateollisuuteen kuuluva elektroniikka- ja sähköteollisuus on huomattava vientiala, joka panostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen ylivoimaisesti eniten koko elinkeinoelämästämme. Ala työllistää Suomessa noin 58 000 henkilöä. Henkilöstöstä on naisia noin 30 prosenttia, ja se on teknologiateollisuuden naisvaltaisin ala. Viime vuosina ulkomaisissa tytäryrityksissä on ollut henkilöstöä kaikkiaan 137 000, joten työmahdollisuuksia on tarjolla myös ulkomailla.

Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset tunnetaan maailmalla teknologian edelläkävijöinä ja niiden valmistamat tuotteet korkeasta laadustaan. Alan valmistamat tuotteet vaihtelevat loistoristeilijöistä voimaloihin, paperikoneisiin, matkapuhelimiin, tietoliikennejärjestelmiin ja teräskatteisiin yritysten toimialoista ja erikoistumisesta riippuen.

Yleisimmin valmistumisen jälkeen sähköinsinöörin työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Sähköinsinöörien työllisyysnäkymät

Sähkötekniikka ulottuu useille teollisuuden, tieteen ja tekniikan aloille ja on merkittävä tekijä modernissa ja haastavassa teollisessa yhteiskunnassa. Alan työllisyys on erinomainen: Vaasan seudulla energia-alalla työskentelee 10 000 henkilöä, joten tämän osaamiskeskittymän työtehtävät ovat monipuolisia ja jatkuvasti uudistuvia. Työvoimatarpeen arvioidaan peräti kaksinkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä, joten osaajilla on valtava kysyntä. Suomalaista osaamista arvostetaan myös maailmalla ja moni sähköinsinööreiksi valmistuneista sijoittuukin kansainvälisiin tehtäviin.

Työelämän vaatimukset

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja kemiaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.