Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Sähkötekniikan insinööri, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

hae-vamkiin.png

Sähkötekniikka tarjoaa monipuolisen ammatin ja jatkuvasti uudistuvia työtehtäviä, joihin pääset käsiksi jo opintojen aikana. Vaasan seudulla sähköinsinöörien työllisyys on hyvä, ja harjoittelu- ja kesätyöpaikoissakin riittää valinnan varaa.  

VAMKissa opiskelija saa perusteelliset valmiudet sähkö- ja automaatioalan käytännönläheisiin tehtäviin. Myös kansainvälisiä tehtäviä on tarjolla projektiharjoittelussa, jossa VAMKin insinööriopiskelijat työskentelevät vaasalaisten suuryritysten mukana ulkomaan toimipisteissä.

Syksyllä 2016 VAMK aloittaa Vaasan yliopiston kanssa yhteisen sähkötekniikan opetuksen, jolloin VAMKin insinööriopiskelijat opiskelevat yhdessä  yliopiston tekniikan kandidaattiopiskelijoiden kanssa. Yhteisten opintojen pituus on vähintään 120 opintopistettä, ja ne toteutetaan kolmen vuoden aikana. Opetuksen sisältöjen jakaminen ja yhdistäminen lisää valinnanvaraa opiskelijoille valita mielenkiintoisia opintojaksoja. Yhteisopintojen myötä VAMKin opiskelijalla on myös helpompi siirtyä joustavasti diplomi-insinöörin koulutusohjelmaan.

kuva_sähkötekniikka.jpg

Sähkötekniikan insinööri on järjestelmällinen tiimityöskentelijä, jonka osaamista arvostetaan myös maailmalla.

Sähkötekniikan insinööri

 • on uudistumiskykyinen, asiakaspalveluhenkinen ja sinnikäs tiimityöskentelijä
 • omaa organisointitaitoja sekä loogista päättely- ja ongelmanratkaisukykyä
 • voi työskennellä niin toimistoympäristössä kuin tuotantotiloissa, itsenäisenä yrittäjänä tai vientiyritysten kansainvälisissä tehtävissä
 • matkustaa tai työskentelee vientiteollisuuden palveluksessa ollessaan ulkomailla ja osaa toimia monikulttuurisissa työympäristöissä

Sähköinsinöörit voivat toimia yritysjohdon tai hallinnon tehtävissä, tuotannossa, myynti- ja markkinointitehtävissä, käytössä, kunnossapidossa, osto- ja materiaalitoiminnoissa sekä koulutustehtävissä.

www_Toni.jpg

VAMKista valmistunut Toni työskentelee projekti-insinöörinä Vantaalla. Lue, mitä Tonille kuuluu täältä

myos_monimuoto-opintoina.png

Uusiutuva energia työllistää sähköinsinöörejä

Vaasan seudulla sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä EnergyVaasa, joten tuoreella insinöörillä on loistavat mahdollisuudet työllistyä niin kansainvälisiin suuryrityksiin kuin suunnittelutoimistoihin tai ryhtyä yrittäjäksi lukuisten alihankkijoiden verkostoon. Tämä monipuolinen toiminta alueella mahdollistaa opettajien ja opiskelijoiden tiiviin yhteistyön yritysten kanssa ja luo työharjoittelun mahdollisuuksia niin kotimaassa kuin ulkomailla.

VAMKin sähkötekniikan koulutus on rakennettu palvelemaan mahdollisimman laajasti alueen kansainvälistä sähköteknistä yritystoimintaa. Opinnot toteutetaan kokonaisuuksina, joissa erisisältöiset opintojaksot tukevat toisiaan. Opintokokonaisuuteen kuuluu aina ryhmätyönä tehtävä projekti, joka tehdään yritykselle tai organisaatiolle. Opiskelijat tekevät myös opinnäytetyönsä pääsääntöisesti yrityksille, ja usein opiskelijan ja yrityksen välinen yhteistyö jatkuu työsuhteena opintojen päätyttyä.

Sähkötekniikan opetuksessa erityisosaamisalueita ovat:

 • Sähkölaitteiden ja -verkkojen suojaustekniikka
 • Teollisuussähköistys- ja automaatio
 • Säädetyt sähkökäytöt
 • Ohjelmoitavat logiikat ja väylät
 • Simulointi

Lisäksi opinnoissa huomioidaan monipuolisesti sähkötekniikkaan liittyvä automaatio.

Sähkötekniikan lehtori Jari Koski kertoo, miten VAMKin opiskelijat kartuttavat energia-alalla tarvittavia taitoja.

Sähköinsinööriksi neljässä vuodessa

VAMKin sähkötekniikan opinnoissa keskitytään erityisesti sähköenergian jakeluun sekä teollisuuden sähköenergiajärjestelmiin ja automaatioon.

Perus- ja ammattiopinnot
Sähkötekniikka

 • Perusvalmiudet
 • Elektroniikka ja tasasähkö
 • Vaihtosähkö ja magnetismi
 • Rakennussähköistys
 • Automaatio
 • Sähkönjakelu
 • Sähkökäytöt
 • Ohjauslogiikka

Suuntaavat ammattiopinnot
Sähkötekniikka

 • Sähköenergian jakelun ammattiopinnoissa syventymiskohteina ovat yleiset sähköverkot, niiden suojaus ja sähkönjakelun automaatio sekä rakennusten sähkösuunnittelu, rakennusautomaatio ja kiinteistöjen telejärjestelmät.
 • Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio -ammattiopinnoissa syventymiskohteina ovat hajautettu energiantuotanto, teollisuuden ja voimalaitosten sähköverkot, sähkömoottorikäytöt ja niiden säätö sekä teollisuuden ohjausjärjestelmät, instrumenttien valinta ja mitoitus sekä prosessien sovellusohjelmointi.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 55

Lisätietoja opinnoista: Koulutuspäällikkö Juha Nieminen, sähkötekniikka

hae-vamkiin.png