Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Rakennustekniikka, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

Rakennustekniikan koulutus on VAMKissa tarjolla viimeistä kertaa kevään 2016 haussa. Tämän jälkeen tähän koulutukseen ei oteta enää uusia opiskelijoita.

hae-vamkiin.png

Rakennustekniikka tarjoaa perinteisen insinööriuran, jolla voi nähdä konkreettisesti työnsä tulokset. Rakentamisella luodaan uutta ja muokataan vanhaa elinympäristöämme, minkä vuoksi rakentamisen tarpeet tuskin loppuvat koskaan. Alan tarjoamat haasteet sen sijaan monipuolistuvat.

kuva_rakennustekniikka.jpg

Rakennusinsinöörit saavat VAMKista työnantajien arvostaman monipuolisen osaamisen, kiitos opettajiemme vankan ammattitaidon ja tiiviiden työelämäverkostojen.

Rakentamisen tarpeet ovat pysyviä

Rakentaminen on eri alojen yhteistyötä, mikä edellyttää rakennustekniikan insinööriltä laaja-alaista osaamista. Rakennusinsinöörinä vastuullasi on rakentamisen suunnittelu ja toteutus siten, että lopputuloksena on säännösten ja määräysten mukainen laadukas, taloudellinen, ympäristöystävällinen, aikataulussaan valmistunut ja käyttäjien tarpeet huomioiva rakennushanke.

Rakennustekniikka työllistää insinöörejä esimerkiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin insinööritoimistoihin, rakennusaineteollisuuteen, rakennusyrityksiin sekä kuntien, kaupunkien ja julkisyhteisöjen palvelukseen.

Rakennustekniikan insinööri

 • on oma-aloitteinen, suunnittelu- ja organisointikykyinen, avoin, kriittinen, luova
 • osaa hyödyntää tietotekniikkaa ja pystyy yhdistämään kokemuksen, teoriat ja menetelmät
 • voi olla tehtävänimikkeeltään rakennesuunnittelija, toimistoinsinööri, työmaapäällikkö, työmaainsinööri, rakennuspäällikkö, rakennustyön valvoja, rakennustarkastaja, rakennuttaja, kunnaninsinööri, tekninen isännöitsijä tai myynti-insinööri

www_Joni.jpg

Rakennustekniikan opiskelija Joni sai aloittaa työnjohdon harjoittelun jo ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Lue Jonin kuulumisia täältä.

Energistä rakentamista

Rakennustekniikan opiskelussa keskitytään erityisesti energiatehokkaaseen rakentamiseen, talonrakennustekniikan rakennetekniseen suunnitteluun, tuotantoon sekä rakennuttamiseen. Rakennustekniikan koulutuksen sisältö ja toteutus on suunniteltu Vaasan seudun työelämän kanssa ja sen tarpeet huomioiden.

Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia yritysvierailuihin, työharjoitteluun sekä erikoistyö- ja opinnäytetöiden toimeksiantoihin. Tiiviin yhteistyön ansiosta opiskelijan ura jatkuu usein työsuhteena yrityksessä opintojen päätyttyä.

Rakennustekniikka oli Elinan valinta. Katso, millainen on Elinan tyypillinen koulupäivä VAMKissa.

Perus- ja ammattiopinnot
Rakennustekniikka

 • Rakennusinsinöörin ammattikuva
 • Rakenteiden toiminta
 • Infrarakentaminen
 • Rakentamisjärjestelmät ja -materiaalit
 • Rakennuksen talotekniikka
 • Rakennushankkeen toteuttaminen
 • Rakenteiden suunnittelu

Suuntaavat ammattiopinnot
Rakennustekniikka

 • Rakennetekniikka: pääalueina rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen sekä tietokoneavusteinen suunnittelu.
 • Tuotantotekniikka: pääalueina rakentamisen tuotantotekniikka, projektin ohjaus ja tietokoneavusteinen tuotannon suunnittelu.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op, 5 kk
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 40

Lisätietoja koulutuksesta: Koulutuspäällikkö Riitta Niemelä, rakennustekniikka

hae-vamkiin.png