Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Konetekniikan insinööri, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op – 4 vuotta

hae-vamkiin.png

Konetekniikka tarjoaa lähes loputtomasti erilaisia työtehtäviä ja kilpailukykyisen ammatin sekä naisille että miehille, myös palkkauksen osalta. VAMKissa suoritettu konetekniikan insinööritutkinto antaa hyvän pohjan myös jatko-opintoihin.

VAMKin konetekniikan koulutusta on kehitetty pitkäjänteisesti Vaasan seudun yritysten tarpeita kuunnellen. Teemme tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa, mikä takaa opiskelijoillemme harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita ja mikä parasta - usein työpaikan valmistumisen jälkeen.

kuva_konetekniikka.jpg

Konetekniikan insinöörinä työskentelet jatkuvasti ihmisten parissa esimerkiksi johtavissa tehtävissä, työryhmissä asiantuntijana tai projektinvetäjänä. Myös itsenäisille suunnittelijaluonteille löytyy oma paikkansa.

Konetekniikan insinööri

 • on pitkäjänteinen, joustava, kielitaitoinen, neuvottelu- ja esiintymistaitoinen
 • omaa taidot uuden tiedon hankkimiseen, osaa soveltaa ja yhdistää tekniikan ja muiden alojen osaamista sekä ajatella taloudellisesti
 • seuraa alan kehitystä ja osaa soveltaa uutta jatkuvasti kehittyviin tuotantomenetelmiin ja huomioida ympäristöarvoja
 • työskentelee esimerkiksi koneita tai laitteita valmistavissa vientiyrityksissä tai paikallisilla toimijoilla, osa-valmistusta tai kokoonpanoa harjoittavissa konepajoissa, tehtaissa, logistiikkayrityksissä ja suunnittelutoimistoissa tai toimii yrittäjänä

Ammattitaitoista työvoimaa ja erityisosaamista sekä ajanmukaista laitteistoa vaativa kone- ja metallituoteteollisuus on maamme teollisuudenalojen suurin työllistäjä, tuottaja ja tavaranviejä. Vaasan seudulla ala työllistää runsaat 8000 ihmistä. Lähivuosina osaavaa työvoimaa tarvitaan lisää suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Myös tekniikan nopea kehitys luo jatkuvaa kysyntää ammattitaitoisille insinööreille. 

www_TiiuTuohimäki_vaaka.jpg

Konetekniikan opiskelija Tiiu unelmoi tulevaisuudessa työskentelevänsä projektinjohtajana jossain päin Aasiaa.

Konetekniikka tarjoaa työtä tekeville

Konetekniikan koulutus tarjoaa monipuolisen ja mielenkiintoisen väylän opiskella insinööriksi. Opintojen sisältö on suunniteltu vastaamaan Vaasan seudun teollisuuden tarpeita.

Painopistealueet konetekniikan koulutuksessa ovat 3D-kone- ja laitesuunnittelu, tietokoneavusteinen valmistus sekä teollisuuden monipuolisten projektien johtaminen ja tuotantotalous. Kansainvälisyys ja projektimainen opiskelutapa kulkevat mukana koko opiskeluajan. Opetuksessa hyödynnetään yrityselämän ohjelmistoja koneensuunnittelussa, robotiikassa, valmistustekniikassa ja yritystoiminnan ohjauksessa.

Yhteistyösopimuksemme paikallisten vientiyritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden suorittaa opintoja myös ulkomailla yritysten vientiprojekteissa. Viimeisen vuoden suuntaavissa ammattiopinnoissa opiskelijalla on halutessaan mahdollisuus opiskella englanniksi monikulttuurisessa opiskelijaryhmässä ja samalla kehittää kansainvälisiä tiimityötaitoja.

Konetekniikan lehtori Mika Billing kertoo insinöörin monipuolisista työtehtävistä, joihin VAMKissa pääsee käsiksi jo opiskeluaikana.

Perus- ja ammattiopinnot
Konetekniikka

 • Koneen rakenteen analysointi
 • Koneen valmistustekninen analysointi
 • Vaihdelaatikon suunnittelu ja valmistus
 • Automaatiolaitteet ja niiden ohjaustekniikat
 • Teollisuuden tuotekehitysprojekti yhteistyössä muotoilukeskus MUOVAN kanssa

Suuntaavat ammattiopinnot
Konetekniikan suuntaavat opinnot voi suorittaa joko suomeksi tai englanniksi.

 • Tuote- ja tuotantoinnovaatiot: Opit innovoimaan, kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan laitejärjestelmiä. Opinnot toteutetaan pääosin yrityksille suunnattujen kehitysprojektien kautta. Projektit liittyvät uusien tuotteiden ja automaattisten tuotantojärjestelmien kehitykseen nykyaikaisten tekniikoiden avulla. 

 • Process and Project Management: Yhdistät tekniikan perusopinnot prosessien kehittämisen ja  projektijohtamisen opintoihin. Koulutus valmistaa sertifioidun projektiosaajan tutkintoon. Osa koulutuksesta tapahtuu englannin kielellä.

 • Projektiopinnot: Työskentelet yrityksen oikeassa projektissa joko Suomessa tai vientiprojektissa ulkomailla. Projektityöskentelyn ohella luet kirjallisuutta, teet projektiin liittyviä kirjallisia tehtäviä ja raportoit oppimaasi.

Vapaasti valittavat opinnot 10 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 45

Lisätietoja koulutuksesta: Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, konetekniikka

hae-vamkiin.png