Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Ala ja ammatit

Vaasalaiset vientiyritykset alihankkijoineen ovat edelläkävijöitä energia- ja ympäristöasioissa. Sen vuoksi työpaikkoja alan osaajille riittää, ja ammattitaitoisia insinöörejä palkataan jatkuvasti.

Valmistuneet energiatekniikan insinöörit työllistyvät esimerkiksi suomalaisiin ja kansainvälisiin suunnittelutoimistoihin, ympäristökeskuksiin, ympäristöalan yrityksiin, teollisuuteen sekä kuntien ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Insinöörit toimivat usein myös yrittäjinä.

Työpaikkoja on myös sähkö- ja lämpölaitoksissa, koneteollisuudessa, suunnittelutoimistoissa sekä energia-alan laitteita valmistavissa yrityksissä.

Mitä tekee energiatekniikan insinööri?

Energiatekniikan insinöörinä pääset kehittämään ympäristölle ystävällisempiä energiantuotantotekniikoita. Voit olla suunnittelemassa voimalaitosten prosesseja tai toimia energialaitosten valvontatehtävissä.

Voit työskennellä myös käytönvalvonta-, kunnossapito- tai markkinointitehtävissä. Mahdollinen ammattinimikkeesi voi olla:

  • tuotantopäällikkö
  • tuotekehitysinsinööri
  • myynti-insinööri
  • kone- tai prosessisuunnittelija

Työllisyystilanne

Energia- ja ympäristöinsinöörien työllisyystilanne on hyvä. Ilmastonmuutos, ympäristön tilan huonontuminen, raaka-aineiden ehtyminen ja energian riittämättömyys ylläpitävät alan kasvua ja työvoiman tarvetta. Ympäristöteknologian ja energiatekniikan tehtävissä (insinööri) työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Yleisimmin valmistumisen jälkeen työpaikka löytyy samalta työnantajalta, jolle opinnäytetyö on tehty. Suurin osa insinööreistä pääseekin valmistumisensa jälkeen heti vakinaiseen työsuhteeseen. Osaava insinööri voi heti valmistumisensa jälkeen päästä huomattavankin korkeille palkoille. Alkupalkat ovat noin 2400 - 3000 euron tasolla ja kymmenen työssäolovuoden jälkeen keskiarvopalkka on jo yli 3600 euroa. Palkan lisäksi on toki mahdollista saada hyviä työsuhde-etuja.

Työelämän vaatimukset

Insinöörien työssä korostuu yhä enemmän ihmiskunnan kehityksen ja maapallon säilymisen turvaavien ratkaisujen hakeminen. Uuden, hienomman, pienemmän tai tehokkaamman kehittäminen ei riitä vaan on otettava huomioon kokonaisvaikutukset myös luonnon näkökulmasta.

Insinööriksi soveltuu sellainen, jolla on halu tutkia, kehittää, soveltaa ja tehdä. Insinöörillä on jo luonnostaan taipumusta matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aiheisiin. Insinööri hallitsee fysiikkaa ja kemiaa, ja hyödyntää erinomaisesti osaamistaan kehittäessään uutta.

Insinöörillä on uteliaisuutta selvittää miten asiat toimivat ja tapahtuvat. Insinööri on erinomainen ratkaisemaan ongelmia. Siksi insinöörejä tarvitaankin jatkuvasti joka paikassa.

Insinööreiltä edellytetään entistä monipuolisempaa osaamista – logiikkaa, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Heillä on ainutlaatuinen kyky kehittää ja luoda uutta sekä soveltaa sitä käytäntöön. Ryhmissä toimien omat erityistaidot pääsevät oikeuksiinsa ja eri osaamisalueet täydentävät toisiaan.