Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Energiatekniikan insinööri, AMK

Insinööri (AMK), tekniikan AMK-tutkinto, 240 op - 4 vuotta

hae-vamkiin.png

VAMKin energiatekniikan koulutuksessa valmennetaan osaajia, joille on kysyntää Vaasan seudun teknologiateollisuudessa - julkisen sektorin tarpeita unohtamatta. Kun opiskelet energiatekniikan insinööriksi, sinusta tulee haluttu ammattilainen monipuolisiin ja mielenkiintoisiin työtehtäviin.

Energiatekniikan insinöörinä osaat hallinnoida projekteja ja myydä teknisiä ratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla. Koulutukseen sisältyvät englanninkieliset opinnot antavat vahvan pohjan kansainväliseen työelämään ja mahdollisuuden opiskella yhdessä eri puolilta maailmaa tulevien opiskelijoiden kanssa. Koulutus toteutetaan osittain yhdessä ympäristöteknologian koulutuksen kanssa, ja näin energiainsinöörikin saa vahvat perustiedot energiantuotantoon liittyvistä ympäristönsuojelun haasteista ja ratkaisuista.

Jo opiskeluaikana pääset tekemään projekteja työelämän kanssa. Energia-alan tehtäviin perehdytään yhteistyössä paikallisten yritysten ja teollisuuden kanssa. Esimerkiksi työmaa- ja yritysvierailujen, työharjoittelun ja opinnäytetyöprosessin kautta pääset luomaan kontakteja mielenkiintoisiin yrityksiin.

Opiskelujen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi esimerksiksi diplomi-insinöörikoulutuksessa. Energiatekniikan AMK-opinnot antavatkin hyvät mahdollisuudet seurata itseäsi kiinnostavia urapolkuja.

myos_monimuoto-opintoina.png

Yritykset tarvitsevat insinöörejä, jotka ymmärtävät energian tuottoon, jakeluun ja käyttöön liittyviä kokonaisuuksia. Energiatekniikka on mukana kaikissa VAMKin tekniikan koulutuksissa.

Energiatekniikan insinööri

 • on utelias, pitkäjänteinen, avoin, yhteistyökykyinen ja oma-aloitteinen
 • työskentelee energia-alan kansainvälisissä projektinhallintatehtävissä esimerkiksi voimalaitoksia suunnittelemassa ja rakentamassa sekä myynti-insinöörinä
 • hallitsee laaja-alaisesti energiatekniikan kokonaisuuden ja energiakaupan pelisäännöt
 • voi hoitaa myös mielenkiintoisia asiantuntijatehtäviä vientiyrityksissä ulkomailla

www_JennyPusula_vaaka.jpg

Energiatekniikan opiskelu on viisas valinta energisessä Vaasassa. Jenny pääsi kesätöihin Wärtsilään Energy Solutions -puolelle.

Energiatekniikkaa tulevaisuuden haasteisiin

Ensimmäiset kaksi vuotta opiskellaan ympäristöteknologian opiskelijoiden kanssa yhteisiä suomenkielisiä opintoja, minkä jälkeen syvennytään englannin kielellä opetettavaan energiatekniikkaan. Opinnoissa keskitytään erityisesti:

 • kestävään energiantuotantoon
 • voimalaitostekniikkaan
 • projektinhallintaan
 • tekniseen myyntiin ja markkinointiin

Tiimityöskentely on tyypillinen tapa opiskella, ja se perehdyttää alalla tarvittaviin yhteistyötaitoihin. Projekti- ja kansainvälisyystaitoja voit harjoitella kansainvälisessä projektiharjoittelussa. Opintokokonaisuus (10 op) suoritetaan ulkomailla jonkin vaasalaisen vientiyrityksen palveluksessa.

Perus- ja ammattiopinnot
Energiatekniikka

 • Energia-, kone- ja sähkö- ja tietotekniikan perusteet
 • Ympäristötekniikan perusteet ja kestävä kehitys

Suuntaavat ammattiopinnot
Energiatekniikka

 • Energy Technology Management
 • Project Business in Energy Technology
 • Projektiopinnot

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Harjoittelu 30 op (5 kk)
Opinnäytetyö 15 op
Aloituspaikat 40

Lisätietoja opinnoista: Koulutuspäällikkö Lotta Saarikoski, energiatekniikka

hae-vamkiin.png