Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Insinööri AMK - Tekniikan ala

Vaasan ammattikorkeakoulusta insinööri valmistuu suoraan työelämään. Työnantajat arvostavat meillä opiskelleita kansainvälisiä ja asiantuntevia insinöörejä, jotka voivat työskennellä monipuolisesti seuraavanlaisissa tehtävissä:

  • suunnittelu ja tuotekehitys
  • tuotannon automatisointi
  • projektitehtävät
  • myynti ja markkinointi
  • johtamis- ja asiantuntijatehtävät

Tekniikan alat tarjoavat kilpailukykyisen palkan ja työuran, jossa on lähes rajattomat mahdollisuudet työskennellä kiinnostavien haasteiden parissa. Kun insinööriammatin perustiedot ovat hallussa, voit itse valita, haluatko suuntautua vaikkapa yrittäjyyteen, tutkimukseen, tuotekehitykseen tai myyntiin.

Hae VAMKiin

Insinöörinä saat arvostetun ja kilpailukykyisen ammatin. Työllisyys erityisesti Vaasan seudulla on Suomen huippua.

Insinöörikoulutus VAMKissa

Insinööriksi opiskelu AMK:ssa kestää noin neljä vuotta, ja siinä yhdistetään sopivasti teoriaa ja käytäntöä. Insinööritutkintoon kuuluu ammattiteoreettisia opintoja, työharjoittelua sekä opinnäytetyö, joka tehdään yleensä yhteistyössä yritysten kanssa.

VAMKissa voit opiskella insinööriksi seuraavilla tekniikan aloilla:

Insinööri- ja tiimityötaitoja kartutetaan monenlaisissa projekteissa ja käytännön harjoituksissa. Opiskelun tukena ovat tekniikan oppimisympäristö Technobothnian hyvin varustellut tilat. Tulevana AMK-insinöörinä voit harjoitella käytännön taitoja ajanmukaisilla laitteilla, joita käytetään teollisuudessa. AMK tarjoaa insinööriopiskeluun myös paljon monipuolisia mahdollisuuksia suorittaa työharjoitteluja esimerkiksi merkittävissä tekniikan alan yrityksissä.

AMK-opinnoissa eri opintojaksot täydentävät toisiaan, jolloin niistä muodostuu mielekäs kokonaisuus. Opiskeluun kuuluukin aina ryhmätyönä toteutettava ja yrityselämän kanssa yhteistyössä tehtävä projekti. Näin opiskelijat saavat monipuolisen näkemyksen tekniikan alan koko ammattikuvasta.

wolffintie-30-havainnekuva_www.jpg

VAMKissa opiskellaan Palosaaren kauniilla merenrantakampuksella. Tukenasi on lukuisia opiskelijapalveluita koko opintojen ajan.

Insinööritaitoja työharjoittelusta

Kun kouluttaudut insinööriksi, työharjoittelu on tärkeä osa opiskelua. Tekniikan koulutuksissa harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, ja se vastaa 20 työviikkoa. Usein työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

Harjoittelupaikkoja riittää, sillä Vaasassa sijaitsee Pohjoismaiden merkittävin energia-alan osaamiskeskittymä. Kansainväliset suuryritykset alihankkijaverkostoineen työllistävät seudulla runsaat 10 000 henkilöä ja erityisesti osaavilla ja hyvän asenteen omaavilla insinööreillä on vientiä.

Vaasa on myös yksi Suomen suurimmista opiskelukaupungeista, mikä takaa paljon uusia kavereita ja vapaa-ajan tekemistä.

Kansainvälistyvään työelämään

Kansainvälisyys tuodaan osaksi opintoja koulutuksiimme sisältyvällä englanninkielisellä myynnin ja projektijohtamisen opintokokonaisuudella. Siihen kuuluu opiskelu kansainvälisissä ja eri alojen opiskelijoista koostuvissa tiimeissä. Insinööriosaamista voit täydentää halutessasi myös kansainvälisen liiketoiminnan opinnoilla. Opintojen myötä valmistut asiantuntijaksi, joka hallitsee teknisten tuotteiden ja järjestelmien myyntityön. 

VAMKin insinööriopiskelijat voivat halutessaan suorittaa projektiharjoittelujakson Wärtsilän tai Vaasa Engineering Oy:n eli VEO:n ulkomaan toimipisteissä. Tuleva insinööri saa näin tilaisuuden työskennellä yritysten projekteissa ja kokea, miten kansainvälinen yritys toimii. Opiskelijamme ovat olleet projektiharjoittelujaksoilla jo 30 eri maassa esimerkiksi Brasiliassa, Filippiineillä ja Karibialla.

Kaikki opiskelijamme voivat myös suunnata vaihto-opiskeluun ulkomaille. VAMKilla on yli sata kumppanikoulua ympäri maailmaa.

käyttöönotto_3.jpg

Ulkomaan projektiharjoittelussa insinööriopiskelijat voivat kartuttaa kielitaidon ja opintopisteiden lisäksi jokaisella alalla tarvittavaa kansainvälisyys- ja projektiosaamista.

Tekniikkaa ihmiseltä ihmiselle

Tekniikan koulutuksemme täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset ja niissä kehitetään teknologiaa niin teollisuuden, liiketoiminnan kuin arkipäivän tarpeisiin. Energiatekniikka ja -tehokkuus ovat mukana kaikissa koulutuksissamme. Opetuksessa keskitymme erilaisiin projekteihin ja niiden parissa oppimiseen. 

Vahvuutemme ovat:

  • Sähkötekninen osaaminen
  • Energiatekniikan kokonaishallinta, myynti- ja projektiosaaminen
  • Energiateollisuuden ICT, ohjelmistotekniikka ja sulautettujen järjestelmien suunnittelu
  • Koneiden ja laitteiden 3D-suunnittelu, robottiautomaatio ja järjestelmien projektointi

Insinöörikoulutuksen ytimessä säilyy jatkossakin tekniikan erityisosaaminen, mutta yhä enemmän painoarvoa saavat myös inhimillisemmät tekijät. Tällaisia ovat muun muassa kansainvälisen, vastuullisen, kestävän kehityksen ja itsensä johtamisen asenteiden omaksuminen tekniikan hyödyntämisen lähtökohdista. Opetuksessa pyritään jatkuvasti sisällyttämään näitä näkökulmia yhä tiiviimmin tekniikan opintokokonaisuuksiin.

Töitä tarjolla insinööreille

Tekniikan alalla on valoisat työllisyysnäkymät. Ala kasvaa ja samanaikaisesti seuraavan vuosikymmenen aikana lähes puolet nykyisistä insinööreistä jää eläkkeelle. Valtaosa Suomen kasvualoista liittyy kiinteästi tekniikan osaamisen vahvistamiseen ja insinööritaitojen kytkemiseen muihin aloihin, esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluihin.

AMK:sta insinööriksi valmistuvat työllistyvät hyvin, ja AMK-tutkinto antaa myös hyvät valmiudet myöhemmin jatko-opiskelulle.

Joustavasti diplomi-insinööriopintoihin

Syksyllä 2016 VAMK käynnisti Vaasan yliopiston kanssa yhteisen tekniikan opetuksen sähkötekniikan ja tietotekniikan koulutuksessa. Oman koulun orientoivien opintojen jälkeen VAMKin ja yliopiston opiskelijat suorittavat yhteisiä opintoja noin 120 opintopisteen verran, minkä jälkeen opiskelija voi valita amk-insinöörin tai tekniikan kandidaatin väylän tai jatkaa joustavasti diplomi-insinööriopintoihin.

VAMK tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa. Tämä takaa sen, että insinööriopiskelijoillamme on alan uusimmat tiedot ja taidot sekä monipuolisesti työ- ja harjoittelupaikkoja sekä jatko-opiskelumahdollisuuksia.

Hae VAMKiin