Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Työelämän kehittäjä

VAMK palvelee työelämää tehokkaasti varmistamalla opiskelijoidensa ja opettajiensa tasokkaan, monialaisen käytännön ja teoreettisen osaamisen sekä huolehtimalla työelämän tarpeisiin nopeasti joustavasta soveltavasta tutkimus- ja palvelutoiminnasta.

Vakiintunut yhteys työelämään on olennainen osa VAMKin toimintaa. Kehitämme koulutusohjelmiamme, kartoitamme opintoja tukevia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita sekä teemme soveltavaa tutkimus- ja palvelutoimintaa tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvä harjoittelu hyödyttää erinomaisesti sekä opiskelijoita, VAMKia että työnantajia. Opiskelija omaksuu ammattialansa tehtäviä, ammattikorkeakoulu saa tärkeää ajantasaista palautetta ja tietoa työelämän tarpeista ja työnantajat saavat opiskelijoita innokasta ja alan uusinta tietoa omaavaa työvoimaa.

Työelämän kilpailukykyä edistämme tehokkaasti myös erilaisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, palvelutoiminnalla sekä räätälöidyillä täydennyskoulutuksilla. Asiantuntijapalveluiden lisäksi Vamkin ajantasaiset laitteet ja tutkimustilat hyödyttävät yhteistyökumppaneitamme käytännön sovellusten käyttöönotossa tai testaamisessa.

"Tietojenkäsittelyn ammattilaista ohjaa halu oppia uutta"

Visma Software Oy tarjoaa Vamkin opiskelijoille työharjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita.

– Vamkin opiskelijoilla on riittävät valmiudet toimia yrityksessämme. Moni nykyinen vismalainen on aluksi ollutkin meillä työharjoittelussa ja valmistuttuaan tullut töihin, kertoo tiimipäällikkö Tapio Martimo, joka on itsekin Vamkista valmistunut.