Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Tietojenkäsittely

Tradenomi (AMK), liiketalouden AMK-tutkinto, 210 op - 3,5 vuotta

hae-vamkiin_2.png

Tietojenkäsittelyn koulutuksesta valmistut IT-alan tradenomiksi, jolla on laaja näkemys tietotekniikan soveltamismahdollisuuksista liiketoiminnassa. Opinnoissa erikoistutaan:

  • verkkopalvelujen suunnitteluun, tietokantaratkaisuihin ja pilvipalveluihin sekä web-grafiikkaan
  • web-työkalujen kehittämiseen, verkkopalvelun toteutukseen ja testaukseen sekä responsiivisiin verkkopalveluihin
  • web-sisällönhallintaan ja pelituotantoon, videotuotantoon sekä 3D-tuotantoon

Ammatillinen osaaminen kehittyy alueen IT-yritysten kanssa tehtävissä yhteistyöprojekteissa, joissa tuleva tietojenkäsittelyn tradenomi saa harjoitella tiimityötaitoja. Myös virtuaalisesti tuetuissa oppimisympäristössä suoritetut opinnot ovat olennainen osa koulutusta. Oppimisen tukena toimii asiantuntevia ohjaajia ja VAMKin nykyaikainen oppimisympäristö.

Tietojenkäsittelyn taitava tiimipelaaja

Työryhmissä opitaan opettajien ohjauksessa myös toisilta opiskelijoilta. Yksi voi olla erikoistunut tietoverkkoihin, ja toinen on näppärä ohjelmoinnissa. Ryhmässä työskentely valmentaa työelämän pelisääntöihin ja tiimityöskentelyyn. Tiimitoiminta edistää viestintätaitoja ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa, mikä onkin edellytys nykypäivän IT-ammattilaisena menestymiselle.

Projektityöskentelyn ansiosta tietojenkäsittelyn opiskelija saa lisäksi arvokkaita oivalluksia käytännön työstä alalla ja hyvät valmiudet soveltaa oppimaansa aikanaan myös tositoimissa. VAMK tekee tiivistiä yhteistyötä alueen IT-yritysten kanssa, joten koulutuksessa pysytään ajan tasalla alan uusimmista suuntauksista. Tietojenkäsittelyn opiskelijat voivat osallistua myös kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tai tutkimusprojekteihin.

www_tietojenkäsittely.jpg

Tietotekniikan ja liiketoiminnan yhdistämisen tarve kasvaa merkittävästi kaikentyyppisissä organisaatioissa ja kaikilla toimialoilla.

Kaupallisesti ajatteleva IT-ammattilainen

Tietojenkäsittelyn koulutuksessa korostamme, asiantuntijuuden lisäksi, opiskelijan sosiaalisten taitojen kehittämistä sekä kykyä käyttää IT-teknologiaa tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ammatilliset osaamisteemat
Tietojenkäsittely

  • Ammatillinen kasvu, työvälineiden osaaminen, ICT-laitteisto-osaaminen, tietojärjestelmäosaaminen, tietoliikenne- ja tietoverkot, käyttöjärjestelmät ja pilvipalvelu, palvelujen kaupallisuus ja käytettävyys, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (erityisesti englanti) sekä liiketoimintaosaaminen.

Yleiset työelämäkompetenssit
Tietojenkäsittely

  • Oman ajan hallinta, eettinen osaaminen, innovaatio-osaaminen, organisaatio- ja yhteiskuntaosaaminen sekä kansainvälisyysosaaminen.

Syventävät ammattiopinnot
Tietojenkäsittelyn opiskelijat suorittavat seuraavat syventävät ammattiopinnot:

  • Web Design (15 op): verkkopalvelujen suunnittelu, tietokantaratkaisut ja pilvipalvelut, web-grafiikka
  • Web Development (15 op): web Tools, verkkopalvelun toteutus ja testaus, responsiiviset verkkopalvelut
  • Web Media (15 op): web-sisällönhallinta ja pelituotanto, videotuotanto, 3D-tuotanto

Tietojenkäsittelyn opintoja on mahdollisuus suorittaa myös työelämän toimeksiantoina,  jolloin projektityö tehdään jollekin yhteistyöyrityksellemme. Voit hakeutua juuri itseäsi kiinnostavien aiheiden projektiryhmiin, jolloin voit myös vaikuttaa opintojesi sisältöön ja kulkuun.

Opiskelija voi täydentää suuntaavia opintoja suorittamalla:
(1) syventäviä ammattiopintoja omalla alalla
(2) vaihto-opintoja ulkomailla
(3) sivuaineopintoja muulla alalla.

Vapaasti valittavat opinnot Oman valinnan mukaan ammattikuvan laajentamiseen tai syventämiseen liittyviä opintoja.
Harjoittelu ICT-alan harjoittelu (20 viikkoa).
Opinnäytetyö Opinnäytetyöllä opiskelija osoittaa hallitsevansa ammatin avainasioita ja pystyvänsä itsenäisesti ratkaisemaan ongelmia ja dokumentoimaan tuloksia.

Aloituspaikat 35

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Marianne Waltermann, Tietojenkäsittely

hae-vamkiin_2.png