Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Studiesätt och undervisningsplan

Se läroplanen för informationsbehandling här.

Studierna kombinerar teori och praktik på ett innovativt sätt i olika projekt. Nätbaserade självstudier utgör en betydande del av utbildningen. Arbetspraktik är också en väsentlig del av utbildningen. Den förbereder studeranden för allt mer krävande uppgifter och underlättar inträdet i arbetslivet. I utbildningsprogrammet i informationsbehandling ingår praktik på 20 veckor. Med sitt lärdomsprov visar studeranden att de behärskar grunderna i sitt yrke, kan hantera det valda forskningsområdet samt att de klarar av att självständigt lösa problem. Det täta samarbetet med näringslivet erbjuder intressanta praktikplatser och ämnen för lärdomsprov.

Inom utbildningsprogrammet i informationsbehandling kan man studera såväl självständigt som i workshop-miljö. Workshop-studierna är projektbaserade och är synnerligen motiverande eftersom studerandena själva kan välja projektgrupp enligt de ämnen som intresserar dem. På så vis kan studerandena påverka både studiernas innehåll och takt.

I Open IT Lab utvecklar studerandena lösningar baserade på öppen källkod i form av ett samarbete mellan lärare, studerande och arbetslivet. Verksamheten erbjuder t.ex. lärdomsprov och projektarbeten samt arbetspraktik.

I arbetsgrupperna handleds man av en lärare att själv söka relevant information men även andra studerande som deltar i grupperna delger och presenterar vad de kommit fram till. På det här viset lär sig studeranden av varandra. En kan ha specialiserat sig på nätverk medan en annan kan vara skicklig på att programmera. Att arbeta i grupp förbereder studeranden för arbetslivets spelregler och teamarbete. Arbetsteamen främjar kommunikativa färdigheter och förmågan att samarbeta med olika typer av människor vilket i dag är en förutsättning för framgång inom ICT-branschen. Tack vare projektarbete får studerande dessutom värdefulla insikter i hur arbetet utförs i praktiken och goda färdigheter att tillämpa det de lärt sig i kommande arbetslivssituationer.

Yrkeshögskolans täta samarbete med näringslivet möjliggör att man inom utbildningsprogrammet håller sig à jour med vad som är aktuellt i branschen. Studerande utför under handledning av lärarna verkliga uppdrag för IT-företag speciellt i Vasatrakten. Studerande kan t.ex. skapa webbsidor eller -portaler, testa användbarhet för programvaror, producera grafiska tjänster eller testa olika nätlösningar.

Med hjälp av kunduppdragen kan studeranden skapa kontakter med intressanta företag vilket längre fram kan vara till nytta i karriären. Studerande kan redan under studietiden prova på hur det är att driva ett företag i skolans företagskuvös Business Factory. I denna miljön får man en försmak för hur det är att vara företagare genom att studera, grunda och utveckla ett företag i andelslagsform. Målet uppnås genom samarbete där varje deltagares personliga insats har betydelse och man får fortlöpande stöd av studiekamrater och lärare.