Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Studerande berättar

”Informationsbehandling är framtid redan idag”

Jean Forsman studerar inom utbildningsprogrammet för informationsbehandling. Han har sedan två år tillbaka även arbetat som delprojektledare för offentlig sektor inom Open Kvarken -projektet. Open Kvarken är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Vasa och Umeå där huvudmålet är att ta fram nya programlösningar för den offentliga och privata sektorn baserade på öppen källkod.

”Utbildningen gav gnistan till företagsamhet”

Kim Tolonen utexaminerades som tradenom från utbildningsprogrammet för informationsbehandling. Våren 2007 grundade han företaget Creative Design Solutions vilket i sin helhet fokuserar på olika Internetlösningar och grafisk design.