Nuorten koulutus päivätoteutuksena

Bransch och yrken

Efter utexaminering finns det mångsidiga anställningsmöjligheter. Alla företag oberoende av bransch eller storlek behöver ICT-kunnande.  Den kommande arbetsplatsen kan hittas inom ADB-avdelningen vid ett mindre eller större industri- eller tjänsteföretag, vid ett ICT-branchföretag eller inom den offentliga sektorn. Efter utbildningen kan du få anställning exempelvis som programmerare, webbmaster, databasplanerare, mikrostödsperson, nätverksspecialist, ADB-planerare, producent av digitalt material, projektledare eller inom några år varför inte som datachef. Utbildningen kan ge, om så eftersträvas, färdigheter att starta eget företag.

Sysselsättningsläge av informationsbehandlings tradenomer

De senaste åren sysselsatte företag inom informationsbehandlingstjänster, dvs. planering och framtagning av programvaror, informationsbehandling, konsultation osv., 58 500 personer, företag inom telekommunikation 16 500 och företag inom ICT-varuproduktion 56 000 personer. (Statistikcentralens arbetskraftsundersökning).

ICT-experterna arbetar förutom i företag inom ICT-klustret även i företag inom andra branscher och inom den offentliga förvaltningen.

Sysselsättningsutsikter

Företagen räknar med en fortsatt ökad efterfrågan på ICT-experter och bristen på människor med nödvändig kompetens kan till och med hota den gynnsamma utvecklingen. Även inom andra branscher tror man sig behöva mer ICT-experter i framtiden; datatekniken får en allt större betydelse och antalet tillämpningar ökar.  Dessutom kommer behovet av arbetskraft att växa då de stora årsklasserna går på pension under de närmaste åren.

Nytt folk behövs inom snar framtid för uppgifter i anslutning till kundservice och kundkontakter, projektledning och -administration, tekniska uppgifter, planering, forskning och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning  (Antecipering av kunnande i informationsindustrin och digitala medier ICT-kunnande 2010).

Arbetslivets krav

En högklassig utbildning är i framtiden allt viktigare, eftersom personalens kompetens är en central konkurrensfaktor. Av betydelse är vid sidan av det tekniska kunnandet även kundorientering, affärsverksamhetsfärdigheter, kännedom om internationell affärsverksamhet, förmåga att arbeta i produktions- och samarbetsnätverk samt sociala färdigheter.